Feketetest-sugárzás

A mérés
A mérés száma és címe:
Értékelés:
dátuma:
A beadás
A mérést végezte:
dátuma:
A mérés célja
A mérés célja volt, hogy megismerkedjünk a hõmérsékleti sugárzással, és hogy meghatározzuk a
Stefan-Boltzmann állandót, valamint egy wolframszál emissziós együtthatóját.
A mérés menete
1. Az A/D konverter kalibrálása
Az A/D konverter a bejövõ analóg jelet 12 bites digitális jellé alakította.
Az adatok sorrendben:
0. elõerõsítõ bemenete (Ube [V])
1. erõsítõ kimenete (Uki [V])
2. A/D konv. jele (U2 [V])
3. kimeneti jel (D [digit])
A kimeneti jel-A/D konv. jel adatsorra egyenest illesztettünk, így megkaptuk egy adott digithez tartozó feszültségértéket. Az egyenes egyenlete: Uki [V] = 4.84*10-4 [V/digit] * D - 9.73*10-1 [V] 2. Az elõerõsítõ kalibrálása A kalibrálás abból áll, hogy a bemenet-kimenet adatsorra egyenest illesztünk. Az egyenes egyenlete: Ube [V] = 1.98*10-3 * Uki + 7.185*10-4 [V] Equation Y = 0.0004841809155 * X - 0.9738819502Number of data points used = 19Average X = 1977.27Average Y = -0.0165263 Residual sum of squares = 0.00671018Regression sum of squares = 7.45487Coef of determination, R-squared = 0.999101Residual mean square, sigma-hat-sq'd = 0.000394716 Equation Y = 0.00198020418 * X + 0.000718490341Number of data points used = 19Average X = -0.0815789Average Y = 0.000556947 Residual sum of squares = 2.74335E-009Regression sum of squares = 0.00072498Coef of determination, R-squared = 0.999996 Residual mean square, sigma-hat-sq'd = 1.61373E-010 A réz hõmérséklet-feszültség kalibrációs egyenlete: ∆T = -599843.0868*U 2 A három kalibrációs egyenletet egymásba helyettesítve megkapjuk a hõmérséklet digitszám függését:
T(D) = -5.5581*10-7*D2 + 2.4219*10-2*D + 13.396
Az abszolút hõmérsékletet úgy kapjuk meg, ha digitszámokat behelyettesítjük, majd levonjuk a nullszintet, és hozzáadjuk a szobahõmérsékletet (esetünkben 24.5 °C) Kelvin fokban. A réz hõmérsékletének idõfüggése lentebb látható az egyik esetben (Tkályha = 400 °C).
A felfutó élekre exponenciálisokat illesztettünk minden esetben.
Az exponenciálist A*e-t/τ + B alakban kerestük. Az illesztés paraméterei:Tkályha = 400 °C: A = -152.86; τ = 18.521; B = 392.582Tkályha = 440 °C: A = -169.865; τ = 21.475; B = 439.456Tkályha = 480 °C: A = -169.246; τ = 13.398; B = 410.709 Kiindulási adatok:m = 0.97*10-3 kgcCu = 380 J/kg F = 10-4 m2 Ts = a kályha hõmérséklete (400, 440 ill 480 °C)T0 = szobahõmérséklet = 24.5 °C = 297.5 KT1 = levegõ hõmérséklete = Ts A Stefan-Boltzmann - állandót a következõ képlettel számolhatjuk ki: Ebbõl dT/dt -t kifejezve egy negyedfokú polinomot kapunk. Új változókat vezetünk be: A = -Fσ/mc; B = -(a0+a1)/mc; C = (FσT 4 + a T + a T )/mc Így: dT/dt = AT4 + BT + C Ezt a negyedfokú görbét egyenlõvé tesszük az exponenciális illesztés analitikus deriváltjával. Az "A" együtthatókból σ meghatározható.
Az így meghatározott együtthatókból a következõ σ értékeket kaptuk: 3.893*10-7, 1.114*10-7, 1.329*10-7 Ezekbõl: σ = (2.141 ± 1.806)*10-7 W/m2K4
Wolfram átlagos emissziós együtthatójának méréseA wolframszálnak ismerjük a hõmérséklet-ellenállás adatsorát. Az adatsorra parabolát illesztünk, melynek egyenlete: T(ρ) = -0.05446*ρ2 + 34.9494*ρ + 130.7 Ezt leosztva a szobahõmérsékleten mért ellenállással (ρszobahõm = 4.29 Ω), megkapjuk a wolfram relatív ellenállását. A fémszálon mértük a feszültséget és a hozzá tartozó áramot, így az ellenállást a kettõ hányadosából ki tudjuk számolni. Az ellenállást leosztva a szobahõmérsékleti ellenállással, megkapjuk a hõmérséklet - rel. ellenállás összefüggésbõl a wolframszál hõmérsékletét adott feszültségértéknél.
Az átlagos emisszióképességet a következõ képlettel számoljuk: ε = UI/σFT4 . Átrendezve: εσF*T4 = UI = P. Erre egyenest illesztve megkapjuk az emissziós együttható értékét. Az egyenes egyenlete: P(T4) = 2.983*10-13*T4 - 0.372 ε F = 2.983*10-13 W/K

Source: http://adrian87.b02.hu/doc/modernfiz/01_feketetest_sugarzas.pdf

Caffeine and migraine - american headache society committee for headache education

Caffeine and Migraine Robert E. Shapiro, M.D., Ph.D. and Robert Cowan, MD Key Points 1. Caffeine affects pain. 2. Acute treatment of headaches with caffeine is sometimes effective, but should be limited to not more than two days per week. 3. For people who experience migraine, caffeine taken 3 or more days per week, for whatever reason, may lead to dependency and increased migrai

mat.msgsu.edu.tr

Although finer distinctions could be drawn, how aboutI suspect that the definition of eras differs somewhat according toone’s purposes. Yes, and this is where it gets really interesting. I have been reading On the Natural History of Destruction By W.G. Se-bald, essays on the reluctance of Germans to remember and discuss the Alliedbombings of Nazi Germany. Sebald is a unique voice. Reading hi

Copyright © 2010-2014 Online pdf catalog