Anbos.nl

Exameneisen
Inleiding
Voor u liggen de exameneisen voor de specialisatie Acne.
Deze eisen zijn opgesteld door ISEO Consult in samenwerking met het KWC, op basis van het commentaar
van drie deskundigen uit het vak, te weten: de dames K. Lubkemann, C. Oosterwijk en C.Prent.
De exameneisen zijn ter vaststelling voorgelegd aan het bestuur van ANBOS. De vaststellingsdatum vindt
u op het voorblad van dit document.
Opbouw
Het document is opgebouwd uit drie delen:
A theoretische kennis;
B

Toelating tot het examen
Om het examen te mogen afleggen, dient de deelnemer te beschikken over één van de volgende
diploma´s:
• het MBO-diploma Schoonheidsspecialist (niveau 3); • het Branchediploma Schoonheidsspecialist; • een hieraan gelijkgesteld diploma, naar oordeel van de exameninstelling. DEEL I: Theoretische kennis
Anatomie en fysiologie van de huid
1.1 talgklieren (bouw, functie en voorkomen) talgklierwerking (beïnvloedende factoren en invloeden) 1.1.2.1.1.1 5α-dihydrotestosteron / DHT 1.2 Zenuwuiteinden rond de pilosebaceous unit (talgklieruitvoergang) Algemene pathologie
2.1 ontsteking (oorzaak, normaal verloop en behandeling) 2.2 besmetting (verschillen tussen ontsteking, besmetting en infectie) 2.4 abces (ontstaan, kenmerken, behandeling en risico) 2.7 degeneratie (kenmerken, voorbeelden en oorzaken) 2.8 regeneratie (kenmerken, beïnvloedende factoren en oorzaak) 2.10 comedonen (kenmerken, ontstaan en samenstelling) Speciële pathologie
3.1 vormen van acne (kenmerken, oorzaken, eventuele lokalisatie en eventuele contra-indicatie) 3.2 differentiële diagnostiek met betrekking tot acne (klinisch beeld, lokalisatie en oorzaak) acne ectopica / hidradenitis suppurativa chronische discoïde lupus-erythematodes 3.3 pathogenese / etiologie van acne (mechanisme en invloeden) 3.3.1.1.1.1 5α-dihydrotestosteron / DHT hyperkeratose en obstructive van de talgklieruitvoergang bacteriële kolonisatie van de talgklier ontstekingsproces rond de talgklierfollikel (beïnvloedende factoren) Medische behandeling
uitwendige behandeling (invloeden op pathogenese van acne, bijwerkingen, contra-indicaties) overige medische behandelwijzen (toepassing, invloeden en bijwerkingen) Hygiëne, ARBO en Milieu volgens de code van de schoonheidsspecialist
reiniging (werkwijze, gebruik materialen en eventuele apparatuur) desinfectie (middelen, RVG-nummer, N-nummer en betrouwbaarheid) sterilisatie (principe, invloeden en betrouwbaarheid) andere methoden (principe, invloeden en betrouwbaarheid) handbescherming (eisen, doel,gebruik, voor- en nadelen) Theorie van de acne
(technieken, invloeden, samenstelling van producten, verhouding ingrediënten, apparatuur en toepassing) maskers/pakkingen (soorten, voor- en nabehandeling, invloeden en toepassing) cosmetische werkstoffen (werking, toepassing in cosmetische producten) ondersteunende massages (invloeden en contra-indicaties) oosterse massage volgens Shiatsu methode DEEL II: Praktische vaardigheden
ALGEMEEN WERKPROCES (omschrijving)
3. Stelt een behandelplan op (in overleg met de cliënt) en bereidt de behandeling voor 4. Voert de behandeling gestructureerd en cliëntgericht uit 5. Bewaakt de kwaliteit, veiligheid en hygiëne tijdens de behandeling (Code van de Schoonheidsspecialist) 6. Voorkomt complicaties / grijpt zo nodig adequaat in 7. Evalueert de behandeling en rondt deze af 8. Adviseert de cliënt over thuisgebruik 10. Reageert correct op wensen, vragen en klachten Acne - voorbereiding
Bepaalt de te volgen behandelmethode op de juiste wijze door alvorens tot de behandeling over te gaan een behandelplan dat met argumenten onderbouwd moet kunnen worden op te stellen aan de hand van de door de kandidaat gemaakte huidanalyse en dit indien nodig tijdens de behandeling bij te stellen. Toont de toepassing van hygiëne volgens de Code van de Schoonheidsspecialist, indien de te gebruiken instrumenten als steriel kunnen worden aangemerkt. Desinfecteert op de juiste wijze volgens de Code van de Schoonheidsspecialist door alvorens de behandeling en tijdens de behandeling, de huid en de te gebruiken instrumenten met de geschikte substantie. Past de persoonlijke hygiëne bij het verwijderen van comedonen en het ledigen van pustels en talgcysten op de juiste wijze door zichzelf te beschermen door het dragen van daartoe geschikte handschoenen. Acne - uitvoering
Voert een oppervlaktereiniging uit aangepast aan het huidtype. Voor de uitvoering heeft de kandidaat de keuze tussen twee methodes: dieptereiniging / verdunning van de hoornlaag Verweekt- indien het toe te passen dieptereinigingsproduct dit vereist- de huid op de juiste wijze indien hierdoor een optimaal resultaat wordt bereikt. Past de dieptereiniging op de juiste wijze toe indien afhankelijk van het huidtype een product met een eiwitsplitsende effect, een lysing, een (kruiden) peeling of zuren wordt uitgevoerd -al dan niet met behulp van apparatuur- waardoor verdunning van de hoornlaag tot stand komt. Indien gebruik wordt gemaakt van een zuur of een kruidenpeeling bij de dieptereiniging kan het zuur of kruidenpeeling zowel voor of na het uitdrukken aangebracht worden indien de huid dit toelaat. verweking van de hoornlaag en talgsubstantie Verweekt de huid op de juiste wijze door een verwekende product, een lijnzaadpakking, een paraffinepakking of elektrisch desincrustatie zodanig toe te passen dat optimale verweking wordt bereikt. Desinfecteert de comedo indien sprake is van inprikken. Verricht het uitdrukken van de comedonen - al dan niet met toepassing van een stoombad of kruidendampbad - op de juiste wijze door zodanige druk op de omringend weefsel uit te oefenen dat de comedonen volledig worden verwijderd. Bij het uitdrukken (niet leegvegen!) moeten de vingers onder de talgklier worden geplaatst. In het gebied waar de behandeling heeft plaatsgevonden is geen huidbeschadiging waarneembaar. Na het openen van een comedo waarbij bloed- en/of wondvocht aanwezig is, dient een nieuwe naald gebruikt te worden. Na de verwijdering van een comedo, waarbij bloed- en/of wondvocht aanwezig is, dient een nieuwe tissue gebruikt te worden en op een juiste wijze volgens de Code van de Schoonheidsspecialist te worden gedesinfecteerd. Na het verwijderen van elke comedo moet een nacontrole plaatsvinden of deze volledig is verwijderd. Verricht het ledigen van pustels op de juiste wijze door de pustel eerst te desinfecteren volgens de Code van de Schoonheidsspecialist. Vervolgens wordt de pustel geopend door loodrecht met een nieuwe steriele naald de pustel in te prikken of met een steriel mesje in te kerven, zonder dat de aangrenzende huid wordt beschadigd. Bij het uitdrukken (niet leegvegen!) van de pustel moeten de vingers onder de pustel worden geplaatst en wordt een zodanige druk op het omringend weefsel uitgeoefend dat de inhoud van de pustel optimaal wordt verwijderd. Na het openen van iedere pustel dient en nieuwe steriele naald gebruikt te worden. Na het ledigen van iedere pustel dient een nieuwe tissue gebruikt te worden en op een juiste wijze volgens de Code van de Schoonheidsspecialist te worden gedesinfecteerd. Na het verwijderen van elke pustel moet een nacontrole plaatsvinden of deze volledig is geledigd. Verricht het ledigen van talgcysten door de talgcyste eerst te desinfecteren volgens de Code van de Schoonheidsspecialist. Vervolgens wordt de talgcyste geopend door loodrecht met een nieuwe steriele naald de pustel in te prikken of met een steriel mesje in te kerven, zonder dat de aangrenzende huid wordt beschadigd. Bij het uitdrukken (niet leegvegen!) van de talgcyste moeten de vingers onder de talgcyste worden geplaatst en wordt een zodanige druk op het omringend weefsel uitgeoefend dat de inhoud van de talgcyste optimaal wordt verwijderd. Na het openen van iedere talgcyste dient en nieuwe steriele naald gebruikt te worden. Na het ledigen van iedere talgcyste dient een nieuwe tissue gebruikt te worden en op een juiste wijze volgens de Code van de Schoonheidsspecialist te worden gedesinfecteerd. Na het verwijderen van elke talgcyste moet een nacontrole plaatsvinden of deze volledig is geledigd. Acne – nabehandeling
Verricht het opbrengen van een specifiek masker/pakking op de juiste wijze, passend bij het huidtype op het volledig behandelde gebied. Hierbij wordt gewerkt volgens de bij het product behorende gebruiksaanwijzing. Verricht - na het verwijderen van het masker/pakking - de nabehandeling op de juiste wijze door de PH-waarde te herstellen en een dagverzorging passend bij het huidtype en de behandeling aan te brengen. Acne – afwerking
4.1 Verricht de afwerking van de behandeling op de juiste wijze door de gebruikte naalden en mesjes voor afvoer te deponeren in een naaldcontainer en de gebruikte overige hulpmiddelen op hygiënisch verantwoorde wijze te verwijderen volgens de Code van de Schoonheidsspecialist. Acne – advies cliënt
5.1 Geeft advies met betrekking tot de thuisverzorging (product en gebruik), de behandelfrequentie, vergoedingen DEEL III: Attitude / beroepshouding
• Houdt relevante ontwikkelingen in het vakgebied bij

Source: http://www.anbos.nl/websites/anbos/docs/Acne_18-7-2011.pdf

Microsoft word - 2011.3.178-183.doc

AAB BIOFLUX Advances in Agriculture & Botanics- International Journal of the Bioflux Society Effects of cold stress on some Apricot ( Prunus armeniaca L.) cultivars in different phenological stages Mehdi Rouhani Nia, Alireza Motallebi-Azar, and Habib Davati-Kazemnia Department of Horticultural Sciences, Faculty of Agriculture, University of Tabriz, Corresponding author:

zmo.biol.uw.edu.pl

Journal of Food Protection, Vol. 71, No. 3, 2008, Pages 602–607 Copyright ᮊ, International Association for Food Protection Research Note Comparison of Antimicrobial Resistance of Campylobacter jejuni and Campylobacter coli Isolated from Humans and Chicken Carcasses in Poland ˙ BIETA ROZ˙YNEK, 1* KATARZYNA DZIERZ˙ANOWSKA-FANGRAT, 1 DOROTA KORSAK, 2,3 PIOTR KONIECZNY,

Copyright © 2010-2014 Online pdf catalog