Medicatiegebruikperioperatiefhuisartsen_2013

Medicatiegebruik peri-operatief
Algemene principes: 1. ß–blokkers moeten verder ingenomen worden tot en met de dag van de
ingreep en zo vlug mogelijk herstart worden postoperatief (eventueel intraveneuze substitutie). 2. Patiënten die een ingreep ondergaan onder locale anesthesie, nemen best hun perorale medicatie verder volgens normaal schema tenzij ander advies chirurg. Anticoagulantia moeten aangepast worden naar indicatie en uitgebreidheid van de heelkunde op advies van de chirurg. 3. Patiënten die een ingreep ondergaan onder algemene of locoregionale anesthesie kunnen hun perorale medicatie nemen met enkele slokjes water. 4. Diabetes: nuchter op de dag van de ingreep, alle hypoglycemiërende medicatie stoppen de dag van ingreep (Zowel peros als subcutaan).
Medicatie die (best) verder genomen wordt tot en met de dag van de
ingreep en zo vlug mogelijk herstart postoperatief:
Cardiovasculaire medicatie:
ß-blokkers:
Zeer belangrijk voor hoog-risico patiënten met vasculaire pathologie, gepland voor grote ingrepen (reductie cardiale ischemie) Antihypertensiva:
Ca-antagonisten (Amlor, Tildiem, Motens,Lomir,…)
Centrale α²-agonisten (Catapressan, Moxon, Estulic,…)
α -blokkers (Minipress, …)
Anti-arritmica (behalve digitalis)
Nitraten (Cedocard, …)
Molsidomine (Corvaton, Coruno,….)
Gastro-intestinale medicatie
H²-antihistaminica (Zantac, ….)
Protonpompinhibitoren (Nexiam, Losec, Zurcale,, Pantomed, …)
Pulmonaire medicatie
Inhalantia:
ß2–agonisten (Berotec, Ventolin, Oxis, Serevent, …)
Anticholinergica (Spiriva, Atrovent, ….)
Steroïden (Pulmicort, Flixotide …)
Corticosteroïden
Leucotrieen – receptor antagonisten (Singulair,…)
Medicatie i.v.m. HORMONAAL stelsel
Corticosteroïden
Normale dosis te continueren (ev. stress-dosis peroperatief) Orale contraceptiva en hormonale substitutietherapie
Continueren indien patiënten en ingreep met laag risico op trombose (bij hoog risico op trombose: stop medicatie 4-6 weken vóór chirurgie): advies chirurgie. Selectieve oestrogeen – receptormodulatoren (Tamoxifen, Nolvadex, Evista,…)
Continueren indien toegediend voor behandeling van borstcarcinoom Hypolipemiërende medicatie: Statines (Lipitor, Pravastoctine, Crestor, Zocor,
Stabilisatie atheroomplaque en verminderde trombogenese Thyroïdhormonen (Elthyrone, Euthyrox,…)
Indien 5 á 7 dagen postOP nog geen perorale toediening mogelijk IV/ IM substitutie Anti-epileptica (Depakine, Convulex, Tegretol, Diphantoïne, Lamictal, Keppra, …)
Indien langdurig geen perorale medicatie mogelijk IV substitutie Anti-Parkinson medicatie (Prolopa, Sinemet, Parlodel,…)
Medicatie voor Myasthenia Gravis (Mestinon)
Serotonine reuptake inhibitoren (Cipramil, Prozac, Seroxat, …)
Benzodiazepines
Opioiden
Antipsychotica (Nozinan, Haldol, Dogmatil, …)
Continueren indien hoog risico op psychose indien gestopt, eventueel IV substitutie met Haldol
Medicatie die best preoperatief gestopt wordt:
ACE-inhibitoren
(Capoten, Renitec, Zestril, Coversyl, Tritace, …)
Postoperatief herstarten tenzij hypotensie of problemen met nierfunctie perioperatief Angiotensine II-receptorblokkers (Atacand, Cozaar, Aprovel, Micardis, Diovane,…)
Postoperatief herstarten tenzij hypotensie of problemen met nierfunctie perioperatief Diuretica (Fludex, Hygroton, Dytenzide, .)
Theofylline (Xanthium, Theolair, …)
Fibraten (Hyperlipen, Lipanthyl, Cedur, …) (opgelet rhabdomyolyse)
Tricyclische antidepressiva (Redomex, Prothiaden, Efexor, …)
Serotonine reuptake inhibitoren (Cipramil, Prozac, Seroxat, …)
Lithium (Maniprex) (opgelet voor electrolyten- en vochtbalans)
Jichtmedicatie (Zyloric, Allopurinol, Colchicine, .)
Digitalis
Orale antidiabetica (Glucophage, Daonil, Euglucon, Diamicron, Glurenorm,…)

Mao-inhibitoren: aurorix
Stop liefst 2 weken pre-operatief (advies Psychiater)
Antitrombotica:
Advies chirurgie (cfr. protocol)

Source: http://www.azdiest.be/upload/Documents/Brochures%20Anesthesie/MedicatiegebruikPeriOperatiefHuisartsen_2013.pdf

A constituição revista

Os Actos Normativos No art. 16.º da Declaração Universal dos Direitos do Homem e do Cidadão, de 1789, podia ler -se que um Estado onde não estejam garantidos os direitos funda-mentais nem esteja assegurada a separação dos poderes não tem Constituição. Ora, num tempo de frenesim como o nosso, em que, revisão constitucional após revisão constitucional, esta se tem vindo a tornar u

Layout

Doshi Nuclear Pad 1/16/12:Layout 1 1/17/12 1:03 PM Page 1 Nuclear Cardiology • Nuclear Medicine • PET CT 3250 Westchester Ave, Ste LL11 Ph:(718) 823-8616 Fax:(718) 823-8615 Patient’s Name: _______________________________________________________ D.O.B. / Age:________________________ Date: _________________________ Reason for Exam/ICD-9: _________________________________________________

Copyright © 2010-2014 Online pdf catalog