44636.indd

nauwkeurig geïnspecteerd en worden kleine stukjes de keel met aan het einde een lampje en een kleine weefsel (biopten) weggenomen voor nader micro- camera. Hiermee kan het slijmvlies van de slokdarm, scopisch onderzoek op afwijkingen. We noemen maag en twaalfvingerige darm worden bekeken. deze afwijkingen dysplasie. Afhankelijk van de uitslag Tijdens het onderzoek wordt lucht ingeblazen waar- van het weefselonderzoek wordt het tijdstip voor de door uw slokdarm, maag en twaalfvingerige darm open gaan staan. Dit kan een opgeblazen gevoel in de maag geven, waardoor u de neiging krijgt om te Dysplasie wordt gezien als een voorstadium van kan- boeren. De gastroscoop bevat tevens een werkkanaal ker. We maken onderscheid in laaggradige dysplasie waardoor kleine instrumenten de slokdarm in kunnen en hooggradige dysplasie. Dit onderscheid geeft de worden gebracht. Op deze manier kunnen meerdere mate van onrust in de cellen aan. Bij hooggradige handelingen worden verricht, bijvoorbeeld het nemen dysplasie is er sprake van meer onrust, dan bij laag- gradige dysplasie. Tijdens de gastroscopie zijn de gebieden met dysplasie soms moeilijk te onderschei-den van het Barrett slijmvlies. Daarom worden op willekeurige plaatsen uit het Barrett slijmvlies biopten In het AMC wordt veel wetenschappelijk onderzoek genomen, om de dysplasie vroeg te kunnen ontdek- gedaan bij Barrett patiënten. Het onderzoek richt zich 1. Een betere endoscopische controle van het Barrett slijmvlies door middel van nieuwe endoscopische Op de afgesproken tijd meldt u zich bij de balie van de afdeling Endoscopie. Een verpleegkundige zal u 2. Nieuwe behandelingsvormen van dysplasie en begeleiden en voorbereiden op de behandeling. Indien u een gebitsprothese heeft, wordt u verzocht deze tijdelijk uit te doen. U krijgt een drankje dat Wanneer u in het AMC onder behandeling bent in het schuimen van de maaginhoud tegen gaat. De verband met uw Barrett slokdarm is de kans groot dat keel wordt verdoofd met een spray met een bana- u benaderd wordt voor wetenschappelijk onderzoek. nensmaak. Het effect van de spray wordt door de Er kan bijvoorbeeld toestemming gevraagd worden meeste patiënten als vervelend ervaren, echter het voor het nemen van extra biopten tijdens de gastro- is van belang om de braakreflexen zoveel mogelijk tegen te gaan. Tijdens de behandeling krijgt u een beschermring in de mond, waardoor de tanden de endoscoop niet kunnen beschadigen. Voor aanvang van de gastroscopie wordt u verzocht op de linkerzij te gaan liggen. U krijgt een ring tus-sen de tanden om uw tanden en de gastroscoop te beschermen. De arts brengt een flexibele slang in AMC, februari 2010, Endoscopie/Patiëntenvoorlichting ontwikkelt daadwerkelijk een Barrett slokdarm. nen. Deze werken voornamelijk in op het maagzuur. Een Barrett slokdarm is een aandoening van het Waarschijnlijk is reflux gedurende vele jaren noodza- onderste deel van de slokdarm waarbij het slijmvlies kelijk voor het ontstaan van een Barrett slokdarm. Neutraliserende middelen maken de maag minder (de slokdarmbekleding) is veranderd. De afwijking zuur (bv. Rennies, Maalox e.d.) Deze middelen heb- is genoemd naar Norman Barrett, een Engelse arts Het middenrif: is een platte spier die de borstholte en ben een direct effect. Dit effect houdt echter kort aan. die de aandoening voor het eerst heeft beschreven in buikholte van elkaar scheidt. In het middenrif bevindt Nadat het maagzuur is geneutraliseerd, maakt de zich een kleine opening waardoor de slokdarm naar maag extra zuur aan waardoor de klachten kunnen de maag loopt. Als deze opening in het middenrif te terugkeren. Deze medicijnen zijn geschikt om inciden- Een gezonde slokdarm is bedekt met wit, parelmoer- wijd is, kan de maag in de borstholte omhoog schui- tele klachten te behandelen en zijn minder geschikt kleurig slijmvlies; het zogenaamde plaveiselepitheel. ven. We spreken dan van een “breukje” in het mid- Bij een Barrett slokdarm is dit witte slijmvlies ver- denrif. Hierdoor is de afsluitfunctie tussen de maag en vangen door een roze, zalmkleurige bekleding. Het Zuurremmende middelen remmen de productie is alsof het slijmvlies van de maag in de slokdarm van maagzuur (bv. Losec, Nexium, Pantozol, Prezal, Bij de medische begeleiding van patiënten met een Pariet, Zantac e.d.). Het effect van deze middelen Barrett slokdarm zijn twee zaken van belang: be- houdt langer aan. Ze zijn dan ook geschikt voor handeling van de refluxklachten en een regelmatige de onderhoudsbehandeling van refluxklachten. De meeste patiënten met een Barrett slokdarm hebben een dergelijk middel als dagelijkse medicatie. Refluxklachten worden over het algemeen goed be- handeld door het opvolgen van leefvoorschriften en Patiënten met een Barrett slokdarm hebben een verhoogde kans op slokdarmkanker. Dit is een ern- stige ziekte die doorgaans pas laat klachten geeft. Er zijn verschillende leefvoorschriften die de reflux- Genezing is dan vaak niet meer mogelijk. Door de Barrett slokdarm regelmatig te controleren kunnen De meeste irritatie van de slokdarm door reflux treedt we slokdarmkanker in een vroeg stadium ontdekken ’s nachts op. Door het hoofdeinde van het bed op te zodat de kans op genezing wordt vergroot. hogen met klossen (ongeveer 20 cm) loopt maagzuur Het is van belang te benadrukken dat slechts een kleine groep Barrett patiënten (minder dan 5%) daad- Het is raadzaam om de eerste uren na een maaltijd Een Barrett slokdarm ontstaat door het terugstro- men van maagzuur in de slokdarm. Dit wordt reflux Alcohol, nicotine (roken) en cafeïne (koffie) vermin- genoemd. Reflux kan optreden wanneer de afsluit- deren de afsluitfunctie van de slokdarm en kunnen functie tussen de maag en slokdarm niet goed werkt, reflux uitlokken. Gebruik deze daarom niet, of zo Omdat we nog niet kunnen voorspellen welke patiën- bijvoorbeeld door een breukje in het middenrif. Reflux weinig mogelijk. Vermijd zoveel mogelijk vetrijke ten slokdarmkanker ontwikkelen worden alle patiën- gaat vaak gepaard met zuurbranden; een brandend ten met een Barrett slokdarm regelmatig onderzocht. gevoel in de bovenbuik of achter het borstbeen. Soms Dit gebeurt door middel van een gastroscopie. is er een gevoel van kramp achter het borstbeen. Tijdens deze gastroscopie wordt het Barrett slijmvlies Ongeveer één op de tien mensen met refluxkklachten Refluxklachten zijn goed te behandelen met medicij-

Source: http://www.barrett.nl/barrett/wp-content/uploads/2010/05/Barrett.pdf

No job name

J. Med. Chem. 2001, 44, 2432-2437 Discriminating between Drugs and Nondrugs by Prediction of Activity Spectra for Substances (PASS) Soheila Anzali,*,† Gerhard Barnickel,† Bertram Cezanne,† Michael Krug,† Dmitrii Filimonov,‡ andVladimir Poroikov‡ Bio- and Chemoinformatics Department, Merck KGaA, Darmstadt D-64271, Germany, and Institute of Biomedical Chemistryof Russian Acade

New patient form

PLEASE GIVE US YOUR INSURANCE CARD TO BE PHOTOCOPIED Please print clearly Patient’s name: _________________________________________________________ Date: ______________________________________ Address:_______________________________________________________________ Home phone: ________________________________ City: __________________________________________________________________ State:

Copyright © 2010-2014 Online pdf catalog