Carehere.com

CareHere Pharmacy Generic Medications List
Medication/Strength/Form July 2012 update

Acyclovir 400mg tab
Albuterol HFA Inhaler
Alendronate Sodium 70 mg tab (generic for Fosamax)
Allopurinol 100mg tab
Allopurinol 300mg tab
Amiloride HCl/HCTZ 5/50 tab
Amitriptyline HCl 10 mg tab
Amitriptyline HCl 25 mg tab
Amitriptyline HCl 50 mg tab
Amitriptyline HCl 75 mg tab
Amlodipine Besylate 2.5 mg tab
Amlodipine Besylate 5 mg tab
Amlodipine Besylate 10 mg tab
Amoxicillin/Clavulanate 500-125 mg tab
Amoxicillin/Clavulanate 875-125 mg tab
Amoxicillin 250 mg capsule
Amoxicillin 400 mg/5 ml suspension 75 ml & 100 ml
Amoxicillin 500 mg capsule
Amoxicillin 875 mg tab
Antibiotic ear solution (generic for Cortisporin ear drops)
Anucort HC 25 mg rectal suppository
Apri 28 Day tab B/C (generic for Ortho Cept)
Atenolol 25 mg tab
Atenolol 50 mg tab
Atenolol 100 mg tab
Atenolol/Chlorthalidone 100/25 tab
Atorvastatin 10mg tabs (generic for Lipitor)
Atorvastatin 20mg tabs (generic for Lipitor)
Atorvastatin 40mg tabs (generic for Lipitor)
Atorvastatin 80mg tabs (generic for Lipitor)
Aviane-28 tab B/C (generic for Alesse)
Azithromycin 200 mg/5 ml suspension 30 ml
Azithromycin 250 mg tab
Azithromycin 500 mg tab
Baclofen 10 mg tab
Balziva-35 28 tab B/C (generic for Ovcon-35)
Benazepril HCl 10 mg tab
Benazepril HCl 20 mg tab
Benazepril HCl 40 mg tab
Benazepril-HCTZ 10/12.5 mg tab
Benazepril-HCTZ 20/12.5 mg tab
Benazepril-HCTZ 20/25 mg tab
Benzonate 100 mg capsule (generic for Tessalon Perles 100mg)
Bisoprolol/HCTZ 2.5/6.25 tab
Bisoprolol/HCTZ 5/6.25 tab
Bisoprolol/HCTZ 10/6.25 tab
Budeprion XL 300 mg tab (generic for Wellbutrin XL 300mg - qd dosing)
Buproprion HCl SR 100 mg tab (generic for Wellbutrin SR 150mg - BID dosing)
CareHere Pharmacy Generic Medications List
Medication/Strength/Form July 2012 update
Buspirone 10mg tab (generic for Buspar)
Butalbital/APAP/Caffeine 50/325/40mg tab
Camila B/C 28 tab (generic for Nor-QD)
Carvedilol 6.25 mg tab
Carvedilol 12.5 mg tab
Carvedilol 25 mg tab
Cefdinir 250 mg/5 ml susp. 60ml and 100ml
Cefdinir 300 mg capsule
Cefuroxime axetil 250 mg tab
Cefuroxime axetil 500 mg tab
Cephalexin 250 mg capsule
Cephalexin 500 mg capsule
Chlorhexidine 0.12% rinse 273ml
Ciprofloxacin HCl 250 mg tab
Ciprofloxacin HCl 500 mg tab
Citalopram HBr 20 mg tab
Citalopram HBr 40 mg tab
Clindamycin HCl 150 mg cap
Clindamycin HCl 300 mg cap
Clonidine HCl 0.1 mg tab
Clonidine HCl 0.2 mg tab
Clotrimazole/Betamethasone 1%/0.05% cream 45 gr tube or 15 gr tube
Cyclobenzaprine 5 mg tab
Cyclobenzaprine 10 mg tab
Diclofenac Sod. 75 mg tab EC
Dicyclomine 10 mg capsule
Dicyclomine 20 mg tab
Digoxin 125 mcg tab
Digoxin 250 mcg tab
Diltiazem 30 mg tab
Diltiazem 60 mg tab
Diltiazem ER 90 mg Cap SA (BID dosing)
Diltiazem ER 129 mg Cap SA (BID dosing)
Dipyridamole 75 mg tab
Doxazosin Mesylate 2 mg tab
Doxazosin Mesylate 4 mg tab
Doxazosin Mesylate 8 mg tab
Doxycycline 100 mg capsule
Doxycycline 100 mg tab
Enalapril Maleate 2.5 mg tab
Enalapril Maleate 5 mg tab
Enalapril Maleate 10 mg tab
Enalapril Maleate 20 mg tab
Erythromycin Ophth Ointment 1/8 oz tube
Estradiol 1 mg tab
Estradiol 2 mg tab
Felodipine ER 5 mg tab

CareHere Pharmacy Generic Medications List
Medication/Strength/Form July 2012 update
Felodipine ER 10 mg tab
Finasteride 5 mg tab
Fluconazole 150 mg tab
Fluoxetine 10 mg capsule
Fluoxetine 20 mg capsule
Fluoxetine 40 mg capsule
Fluticasone 50 mcg Nasal Spray
Folic Acid 1 mg tab
Furosemide 20 mg tab
Furosemide 40 mg tab
Furosemide 80 mg tab
Gabapentin 100 mg capsule
Gabapentin 300 mg capsule
Gabapentin 600 mg tab
Gemfibrozil 600 mg tab
Glimepiride 2 mg tab
Glimepiride 4 mg tab
Glipizide 5 mg tab
Glipizide 10 mg tab
Glipizide ER 2.5 mg tab
Glipizide ER 5 mg tab
Glipizide ER 10 mg tab
Glyburide 5 mg tab
Glyburide-Metformin 2.5/500 mg
Glyburide-Metformin 5/500 mg
HCTZ 12.5 mg capsule
HCTZ 25 mg tab
HCTZ 50 mg tab
Hydroxychloroquine 200 mg tab
Hydroxyzine HCl 10 mg tab
Hydroxyzine HCl 25 mg tab
Ibuprofen 600 mg tab
Ibuprofen 800 mg tab
Indomethacin 50 mg capsule
Indomethacin 75 mg cap SA
Isosorbide DN 10 mg tab
Isosorbide DN 20 mg tab
Isosorbide MN 30 mg tab SA
Isosorbide MN 60 mg tab SA
Junel 1/20 B/C tabs 21 pack (generic for Loestrin-21 1/20)
Kariva 28 day tab B/C (generic for Mircette)
Levora-28 day tab B/C (generic for Nordette)
Levothyroxine 25 mcg tab
Levothyroxine 50 mcg tab
Levothyroxine 75 mcg tab
Levothyroxine 88 mcg tab
Levothyroxine 100 mcg tab
CareHere Pharmacy Generic Medications List
Medication/Strength/Form July 2012 update
Levothyroxine 112 mcg tab
Levothyroxine 125 mcg tab
Levothyroxine 137 mcg tab
Levothyroxine 150 mcg tab
Levothyroxine 175 mcg tab
Levothyroxine 200 mcg tab
Lisinopril 2.5 mg tab
Lisinopril 5 mg tab
Lisinopril 10 mg tab
Lisinopril 20 mg tab
Lisinopril 30 mg tab
Lisinopril 40 mg tab
Lisinopril-HCTZ 10/12.5 tab
Lisinopril-HCTZ 20/12.5 tab
Lisinopril-HCTZ 20/25 tab
Loratadine 10mg tab (generic for Claritin)
Losartan 25 mg tab (generic for Cozaar)
Losartan 50 mg tab (generic for Cozaar)
Losartan 100 mg tab (generic for Cozaar)
Lovastatin 10 mg tab
Lovastatin 20 mg tab
Lovastatin 40 mg tab
Low-Ogestrel-28 tab B/C (generic for Lo/Ovral)
Medroxyprogesterone Acetate 2.5 mg tab
Meloxicam 7.5 mg tab
Meloxicam 15 mg tab
Metformin HCl 500 mg tab
Metformin HCl 850 mg tab
Metformin HCl 1000 mg tab
Metformin HCl ER 500 mg tab
Methotrexate 2.5 mg tab
Methylprednisolone 4 mg tab 21-tabs/6 days(generic for Medrol dospak)
Metoclopramide 10 mg tab
Metoprolol Tartrate 25 mg tab
Metoprolol Tartrate 50 mg tab
Metoprolol Tartrate 100 mg tab
Metoprolol Succ ER 25 mg tab
Metoprolol Succ ER 50 mg tab
Metoprolol Succ ER 100 mg tab
Metoprolol Succ ER 200 mg tab
Metronidazole 500 mg tab
Microgestin 1.5/30 B/C tabs 21 pack (generic for Loestrin-21 1.5/30)
Minocycline 100 mg capsule
Mirtazapine 15 mg tab
Mirtazapine 30 mg tab
Mupirocin 2% Ointment 22gm tube
Naproxen 500 mg tab

CareHere Pharmacy Generic Medications List
Medication/Strength/Form July 2012 update
Necon 1/35-28 tab B/C (generic for Ortho-Novum 1/35)
Necon 7/7/7-28 tab B/C (generic for Ortho-Novum 7/7/7)
Nitrofurantoin monohydrate/macrocrystal 100 mg cap (generic for Macrobid)
Nitrostat 0.4 mg tab SL
Nortriptyline HCl 25 mg cap
Nortriptyline HCl 50 mg cap
Ocella B/C tabs 28 pack (generic for Yasmin)
Omeprazole 20 mg capsule DR (generic for Prilosec)
Paroxetine HCl 10 mg tab
Paroxetine HCl 20 mg tab
Paroxetine HCl 30 mg tab
Paroxetine HCl 40 mg tab
Penicillin VK 500 mg tab
Potassium Cl 10 meq cap SA
Potassium Cl 20 meq tab ER
Pravastatin Sodium 20 mg tab
Pravastatin Sodium 40 mg tab
Pravastatin Sodium 80 mg tab
Prednisone 5 mg tab
Prednisone 10 mg tab
Prednisone 20 mg tab
Promethazine 25 mg tab
Quinapril 10 mg tab
Quinapril 20 mg tab
Quinapril 40 mg tab
Ranitidine 150 mg tab
Ranitidine 300 mg tab
Sertraline HCl 25 mg tab
Sertraline HCl 50 mg tab
Sertraline HCl 100 mg tab
Simvastatin 10 mg tab
Simvastatin 20 mg tab
Simvastatin 40 mg tab
Simvastatin 80 mg tab
Spironolactone 25 mg tab
Spironolactone 50 mg tab
Spironolactone 100 mg tab
Sulfacetamide Ophth. Solution 10% 15 ml
Sulfamethoxazole/TMP DS tab (generic for Bactrim DS)
Terazosin 1 mg capsule
Terazosin 2 mg capsule
Terazosin 5 mg capsule
Terazosin 10 mg capsule
Terbinafine HCl 250 mg tab
Tizanidine HCl 4 mg tab
Tramadol HCl 50 mg tab
Tramadol HCl-Acetaminophen (37.5/25mg) tab

CareHere Pharmacy Generic Medications List
Medication/Strength/Form July 2012 update

Trazodone 50 mg tab
Trazodone 100 mg tab
Triamcinolone 0.1% cream 15g & 80 g tube or 1 lb. jar
Triamterene/HCTZ 37.5/25 tab
Triamterene/HCTZ 75/50 tab
Trinessa 28-day tab B/C (generic for Ortho Tri-Cyclen)
Tri-Sprintec 28-day tab B/C (generic for Ortho Tri-Cyclen)
Trivora-28-day tab B/C (generic for Tri-Levlen)
Verapamil 80 mg tab
Verapamil 120 mg tab
Verapamil 180 mg tab SA
Verapamil 240 mg tab SA
Verapamil 360 mg cap pellet
Warfarin Sodium 1 mg tab
Warfarin Sodium 2 mg tab
Warfarin Sodium 2.5 mg tab
Warfarin Sodium 5 mg tab
Warfarin Sodium 7.5 mg tab
Warfarin Sodium 10 mg tab
Zonisamide 100 mg capsule
Zovia 1/35E 28 day tab B/C

Source: http://www.carehere.com/downloads/Pharmacy_list_July2012.pdf

Remissvargs

Socialstyrelsen 106 30 Stockholm 2006-05-25 Remissvar: nationella riktlinjer för missbruks- och beroendevården. Om myndigheten behöver kontakta mig på grund av detta remissvar: e mail 12@12.is Jag har sedan mitten av åttiotalet följt utvecklingen inom svensk beroendevård. Detta har jag gjort genom personalutbildning och handledning av tolvstegskunniga behandlare på Solliden i

96343-2200

Cougar Mountain Baking Company NUTRITION FACTS & INGREDIENTS LISTS BURGERVILLE Recipe - Portioned Dough (2.0 OZ Pre-Bake Weight) Item # 62001 Item # 62002 Burgerville Chocolate Chunk Burgerville Oatmeal Raisin Nutrition Facts Nutrition Facts Amount Per Serving Amount Per Serving Calories 240 Calories from Fat 90 Calories 220 Calories from Fat 60 % Dail

Copyright © 2010-2014 Online pdf catalog