Program2005-ok.indd

PROGRAM FOR KONFERENCEN FM I STRATEGISK LEDELSE Velkomst og indledningBirgitte Dyrvig Carlsson, afdelingsleder, Cowi A/S, ordstyrer, bestyrelsesmedlem, DFM-netværk Facilities Management en strategisk ledelsesdisciplin Hovedelementerne i Facilities Management og beskrivelse af, hvordan Facilities Management har Ændring fra udbygningsfokuseret FM til FM som integreret del af museets strategiske ledelse.
bevæget sig ind i strategisk ledelse af såvel private som offentlige virksomheder.
Poul Hasbeck, drifts- og sikkerhedschef, Louisiana Ole Emil Malmstrøm, afdelingsdirektør, Kuben Ejendomsadministration A/S, formand, DFM-netværk Facilities Management i kulturens tjeneste - strategisk planlægning af FM i Operahuset Københavns Lufthavne om anvendelse af Facilities Management som ledelses– og Integration af FM i nye og ældre faciliteter samt gennemførelse af FM-aktiviteter i det kunstneriske miljø Nikolaj Jensen, teknisk direktør, Det Kongelige Teater En stor del af en flyrejse foregår i en lufthavn. Københavns Lufthavne ser det som rollen som ”passage-rens tillidsmand” utrolig vigtigt at skabe de rigtige rammer for rejsen, således at passageren får en god og behagelig oplevelse i lufthavnen, mens den store trafik- og logistikmaskine ubemærket kører i bag- Birgitte Dyrvig Carlsson, afdelingsleder, Cowi A/S, ordstyrer og bestyrelsesmedlem, DFM-netværk grundenNiels Boserup, adm. direktør, Københavns Lufthavne Privat varetagelse af FM i en norsk statsvirksomhed giver besparelserEfter en strategisk beslutning i “De Norske Statsbaner, NSB” om at ændre ejendomsstrategi fra intern FM involvering i overordnede strategiske beslutninger driftsforvaltning til forretningsorienteret forvaltning indgik NSB en aftale med Celexa om outsourcing. FM organisationens involvering i forbindelse med firmaovertagelser samt ændringer i ejendomsporte- Celexa stod nu overfor store udfordringer i udviklingen af den forretningsmæssige profil i den organisa- tion de overtog, samtidig med at de skulle levere den aftalte kvalitet og effektivitet til NSB som kunde.
Johnny Jacobsen, nordisk ejendomschef, IBM Olav Egil Sæbøe, senior rådgiver, Pro-FM. Indlægget foregår på norsk Vejen til succesfuld outsourcing strategi Hvordan fungerer en fælleskommunal bygningstjeneste og hvilke udfordringer og ændringer i drifts- Outsourcing bliver ofte forbundet med en angst for at miste overblikket, indflydelse og kompetencer. herrerollen vil kommunerne stå overfor efter kommunalreformen.
Outsourcing handler om bundlinien, men også meget andet – sådan sikres kvalitet og sikkerhed gen- Kristian Buur, leder af den fælleskommunale bygningstjeneste for Helsinge og Græsted/Gilleleje Kommuner nem hele processen.
Jørgen Utzon, adm. direktør, Skanska Facilities Management A/S Statens overvejelser om anvendelse af Facilities ManagementFinansminister Thor Pedersen Hvad ser en leverandør som vigtigst i samspillet mellem FM og strategisk ledelse· Det strategiske step – fra nuværende til optimal situation Slots- og Ejendomsstyrelsens strategiske frasalg af driftsorganisation · Skab en ramme hvor mål klart defineres og evalueres Gennemgang af strategiske overvejelser bag frasalget og effekten på ejendommens drift samt Slots- · Få fremtiden sikret via partnering management master plan og Ejendomsstyrelsens udvikling. Endvidere løftes sløret for de modeller Slots- og Ejendomsstyrelsen Frank Uffe Jensen, salgschef, YIT A/S arbejder med ved strategisk indkøb og udlicitering.
Carsten Jarlov, direktør, Slots- og Ejendomsstyrelsen og Understanding business strategy and the role of the Facilities Manager Erik Als, driftschef, Slots- og Ejendomsstyrelsen Den rette business strategi er vigtig for en virksomheds maksimale udnyttelse af sine ressourcer. Da medarbejderne er den vigtigste ressource er det vigtigt at FM sikrer effektive arbejdsforhold, så både management og medarbejdernes tid udnyttes bedst. Dette indlæg vil via internationale erfaringer vise, hvordan design og managing af kontorarealer er vigtig for succesfuld kerneforretning.
At turde tage beslutningen og tilbageblik efter 10 år Hugh Anderson, managing director, haa design limited. Indlægget foregår på engelsk Hvordan de fysiske rammer kan bruges som led i at ændre en virksomheds kultur og for at gøre den mere innovativ, mere fleksibel og sjovere at arbejde i og dermed på alle måder mere konkurrencedygtig.
Lars Kolind, bestyrelsesformand, tidl. adm. direktør for Oticon Vilnius New Municipality Building, Vilnius, Lithuania Hvordan ser fremtidens arbejdsliv ud, og hvad lægger FM vægt på? Historien om flytningen af Vilnius Rådhus i et af de nye EU lande fra en historisk bygning på gågaden Johan Peter Paludan er direktør for Instituttet for Fremtidsforskning, og har gennem årene beskæftiget til et moderne byggeri midt i det nye business distrikt. Den historiske baggrund og visionen for det nye sig med de fleste aspekter af fremtidsforskningen både emnemæssigt og metodisk.
rådhus. Service konceptet og ”det åbne rådhus” med service til borgerne, som ikke er set tidligere i Johan Peter Paludan, direktør, Instituttet for Fremtidsforskning Østeuropa. Facilities Management samt den daglige drift af det komplekse byggeri.
Linas Naujokaitis, director, Vilnius Development Department. Indlægget foregår på engelsk Afrunding og afslutningBirgitte Dyrvig Carlsson, afdelingsleder, Cowi A/S, ordstyrer, bestyrelsesmedlem, DFM-netværk Workplace Design med fokus på bløde værdier skaber arbejdsglæde og forøget effektivitetDer har været meget fokus på effektiv udnyttelse af bygninger, men mange virksomheder er blevet opmærksomme på de bløde faktorers påvirkning af medarbejdernes trivsel. Fysiske rammer, hvor virk-somhedens værdier leves og ”brand” er tydeligt for medarbejdere og kunder. Hvordan måles de og hvordan kan der argumenteres for investeringer i bløde faktorer for virksomhedsledelse.
Steen Enrico Andersen, arkitekt, PLH-arkitekter m.a.a. bestyrelsesmedlem, DFM-netværk Dansk Facilities Management - netværk
Dansk Facilities Management - netværk
Teknologisk Institut · Gregersensvej · 2630 Taastrup · Tel 72 20 22 62 · Fax 72 20 22 40 · www.dfm-net.dk D u får viden om hvordan Facilities Management indgår i virksomheders strategiske arbejde· med fokus på omsorgen for virksomhedens kostbareste ressource – medarbejderne· med motivation og engagement i højsædet· og samtidig opnår den rigtige branding af virksomhedens kerneforretning· under anvendelse af de færrest mulige omkostningerDu møder offentlige og private virksomhedsledere, konsulenter og udøvere af Facilities Management, som fremlægger deres erfaringer og bud på, hvordan Facilities Management indgår i den strategiske ledelse af virksomheden – med fokus på fremtiden.
· Medlemmer af DFM-netværk betaler kr. 5.850,00 ekskl. moms pr. deltager inkl. 1 overnatning mellem · Ikke medlemmer betaler kr. 9.850,00 ekskl. moms pr. deltager inkl. 1 overnatning mellem den 27. og 28. januar 2005. Differencen refunderes ved indmeldelse i DFM-netværk samtidig med tilmelding til konferencen.
· Studerende betaler mod forevisning af studiekort en særpris – ring og hør nærmere.
· Ønsker du overnatning mellem den 26. - 27. januar 2005 er listeprisen kr. 980,- for et standard enkelt- værelse. Reservation og betaling skal ske direkte til Hotel Nyborg Strand på tlf. 65 31 31 31.
FACILITIES MANAGEMENT I STRATEGISK LEDELSE Konferencen foregår på Hotel Nyborg Strand, Østerøvej 2, 5800 Nyborg, tlf.: 65 31 31 31 27. – 28. januar 2005 på Hotel Nyborg Strand TILMELDING TIL KONFERENCEN FM I STRATEGISK LEDELSE Hotel Nyborg Strand, Østerøvej 2, 5800 Nyborg Vi er medlem af DFM-netværkVi ønsker opringning om medlemskab af DFM-netværkVi ønsker medlemskab af DFM-netværk Navne (af hensyn til deltagerliste, navneskilte m.v.): Blanketten kan faxes til sekretariatet Fax 72 20 22 40 eller du kan tilmelde dig via vores hjemmeside www.dfm-net.dk.

Source: http://www.dfm-net.dk/media/file/Program___DOK3.pdf

Con15-2ec.qxd

ETHICAL PERSPECTIVES IN NEUROLOGY Joseph S. Kass The practice of neurology presents a series of ethical challenges for the clinician. Theserarely have simple or straightforward solutions, but require careful consideration by theneurologist. This section of , written by colleagues with particular interest inthe area of bioethics, provides a case vignette that raises one or more ethical questi

Problem prescriptions in sweden necessitating contact with the prescriber before dispensing

Available online at www.sciencedirect.comProblem prescriptions in Sweden necessitating contactAnders Ekedahl, M.Sc.(Pharm.), Ph.D.(Med. aR&D department, National Corporation of Swedish Pharmacies (Apoteket AB), Apoteket Lejonet,bSchool of Pure and Applied Natural Sciences, University of Kalmar, Kalmar, SwedenBackground: Pharmacists have an important role in detecting, preventing, and

Copyright © 2010-2014 Online pdf catalog