Microsoft word - curriculum vitae q2_2008


CURRICULUM VITAE

Hans Annell
Illustratör/informationsdesigner, civilingenjör
Född 1969
070-660 94 26

PRESENTATION

Jag är högskoleutbildad illustratör och har dessutom en flerårig erfarenhet som teknisk skribent.
I grunden är jag civilingenjör.
Jag är van att analysera och strukturera komplicerade förlopp. Med min bakgrund som ingenjör och
teknisk skribent, i kombination med kunskaperna i foto, illustration och grafisk form, har jag en förståelse
för informationsdesign som en helhet. Att samla in relevant information, anpassa den till behoven hos en
definierad målgrupp och att förmedla den på ett informativt sätt i text och bild med en attraktiv layout är
en självklarhet. Jag kan producera för hand eller digitalt, anpassa för tryck eller för web, presentera statiskt
eller animerat och i 2D eller 3D.
Jag har stor vana av resultatinriktade projekt, både självständiga och i samarbete med andra inom
komplexa projekt. Uppdragen har huvudsakligen legat inom fordon-, process-, medicin- och
telekomindustri.

KOMPETENSOMRÅDEN

Branscher
Fordon-, process-, medicin- och telekomindustri. Språk - engelska
God förmåga att kommunicera i tal och skrift i sociala och yrkesmässiga sammanhang. Programvaror
Illustrator, FrameMaker, Photoshop, Flash, Acrobat Professional, Pitstop Professional, InDesign, Painter, MS Office, After Effects, 3D Studio Max, EON Studio, Dreamweaver, Director, Premiere, Freehand, Cool Edit Pro, Form Z, Fireworks Operativsystem
Programspråk
ANSTÄLLNING PÅ SCANIA

Scania CV AB
Ansvarat för utveckling av Scanias karosseringsanvisning för buss, BBM (Bus Builder´s
Manual), främst bild, layout och webgränssnitt mot karossör.
Scania CV bygger inte busskarosser. De säljer sina chassier till externa karossörer över hela
världen, som antinen är ett dotterbolag till Scania, en samarbetspartner, eller en helt
fristående karossör. Med hjälp av BBM säkerställer Scania att den färdiga bussen uppfyller
Scanias högt ställda krav på såväl driftsäkerhet som komfort.

UPPDRAG FÖR SEMCON – ETT URVAL

2005-2007
Stoneridge Electronics
Ansvarat för att ta fram QuickGuides och användar-, verkstads- samt företagsmanual till
Stoneridge digital färdskrivare SE5000.
Uppdraget har bl a innefattat ansvar för:
- Grafisk utformning inom ramen för företagets grafiska profil.
- Innehåll och språkval i samarbete med ingenjörer och marknadsavdelning.
- Arbetsledning av originalarbetet i FrameMaker, översättning och konvertering till
kundspecifika mallar, samt korrektur (100 sidor, 20 språk, 3 mallar).
- Definition av fonter på icke västeuropeiska språk (östeuro/baltiska/grekiska), som fungerar
i FrameMaker och Illustrator. I samarbete med översättningsbyrå.
- Skapa pdf-original för tryck och CD med hjälp av Acrobat och PitStop.
- Offertunderlag, tids- och kostnadsuppföljning.
- Relation med tryckeri vad gäller allt från pappersval till godkänd slutleverans.
- Framtagande av rutiner för Stoneridge kunddokumentationsprocess.
2004 Scania
Informationsgrafik som visar motor- och tankarrangemang i Scanias nya OmniLink gasbuss. 2004 CashGuard
Illustrationer till installations- och servicemanualer för mynt- och sedelhanteringssystemen CashGuard 1.0, CashGuard 1.5 och CashGuard Blue. AstraZeneca Liquid Production / Semcon
Fotografering och layout för service- och underhållsmanual för ny produktionslinje
(Nexium): informationsfokusering, bildmanus, fotografering, urval och retuschering.
Förstudie och utbildning av teknikinformatörer inför genomförande av projekt.
2004 Lorentzen
Illustrationer, text och layout för monteringsanvisning för pappersmassaprovtagare. 2004 Eletta
Illustrationer till monteringsanvisning för mätare av gas- och vätskeflöden. 2004 Lysholm
Förslag till produktbroschyr för kompressorer till racingmotorer. 2003-2004 Semcon
Interna utbildningar för teknikinformatörer och illustratörer: - Foto och illustration, t ex färginnehåll och färgrymd, emulsion och pixlar, tryck och web. - Avancerad pdf-teknik i Acrobat Professional. - Fota digitalt eller scanna analoga bilder, bildbearbeta i Photoshop. 2003-2004 Ericsson
Design och programmering av gränssnitt i Flash för ett antal av Ericssons MBL-paket för basstationer. MBL är ett multimediabaserat utbildningsmaterial för installation och service av viss utrustning. Gränssnittet är anpassat för att fungera med Ericssons certifierade programversioner. Design och programmering av menyhierarki i Flash. Menyn kommunicerar med filmerna i Mpeg1-format med hjälp av en struktur av Html-frames 2003 Semcon
Säljmaterial i Flash som visar den kompetens inom illustration, animering och grafisk form som Semcon Teknikinformation i Stockholm besitter. 1998-1999
AstraZeneca Liquid Production
Projektledare för om- och nybyggnad av lokaler av renrumsstandard och nyutveckling av
isolatorer för dispensering vid AstraZenecas anläggningar i Södertälje och Dunkerque.
Upprättat valideringsdokumentation och utfört validering av byggnader, installationer och
processutrustning.

UPPDRAG FÖR EGNA FIRMAN ELUCIDO – ETT URVAL

2006 Psykoterapiinstitutet
Stockholms universitet, FoU-avdelningen
Klusterdiagram att användas för tryck (avhandlingar) och skärmvisning (konferenser). Lifetime Engineering of Buildings and Civil Infrastructure
Utkast till folder som presenterar ett EU-finansierade projekt, inom ramen för
“Competitive and Sustainable Gowth Program”.
Byggnadsfirma A. Bylund
Skisser och ritningar för småhusbygge, såväl övergripande vyer som utförandedetaljer.
Scania, i samarbete med Mälardalens Högskola
Utbildningsapplikation som visar synkronisering i växellåda GRS900 med hjälp av realtids-
renderad 3D. Simulerad i EON studio, modellerad i 3D Studio Max, gränssnitt i Director.
2004 SteadySticks
Förberett folder för tryck inför introduktionen av varumärket ”SteadySticks” fritidsprodukter i Sverige. 2003 Svenska
Celiakiförbundet
Informationsgrafik som beskriver banbrytande rön som förklarar vilka proteiner i spannmål som ger upphov till celiaki (inflammation i tarmslemhinnan). 2002 Svenska
Celiakiförbundet
Illustrationer som beskriver hur laktosfri mjölk produceras hos Valio mejeri i Finland. 2001 Hemek
Illustrationer, plansch och folder som visar och förklarar huvudkomponenterna i skogsmaskinen Hemek H18. TIDIGARE ANSTÄLLNINGAR

1995-1997
VBB Anläggning (Sweco)
Upprättat anbudshandlingar för vattenkraftprojekt i bl a Ecuador och Panama. Projektering
och projektsamordning för vägtunnelbygge i norra Pakistan. Delansvarig för utveckling, drift
och support av företagets datornätverk.
VBB Samhällsbyggnad (Sweco)
Trafikplanering. Utredningsuppdrag. Upphandling och implementering av
affärssystemet Ceasar.
1985-1993 Säsongsanställningar
Planerings- och utsättningsarbete för bl a Skanska och Siab, Uppsala. Projektering, ritarbete och modellbygge hos Wikforss Arkitektkontor, Uppsala.
GRUNDUTBILDNING

Informationsdesign 75p, Mälardalens Högskola, 3 år. Civilingenjör 180p, KTH, Väg- och Vattenbyggnadslinjen. Examensarbete utfört i samarbete med SIDA i El Salvador. Gymnasieingenjör, Bygg- och anläggningsteknisk gren, 4år.
VIDAREUTBILDNING OCH ANDRA ERFARENHETER

Publicerad i ”Swedish illustration 2”, ett samtidsverk om svenska yrkesverksamma illustratörer. (ISBN 978-91-85689-01-9) Publicerad i läroboken ”Bild & form för informationdesign”. Miljö & kvalitet, Affärsmannaskap, Semcon. Teckning & målning, Medborgarskolan. Förberedelsekurs för Minor Field Studies (MFS), SIDA, Uppsala. 1989-1990
Militärtjänstgöring 15 mån, kompanibefäl vid Ing 1, Södertälje.

Source: http://www.elucido.se/merom/CV.pdf

monstermac.ie

With entries for this year’s race reaching double the 2011 entry and the weather staying dry if a little cool for the day it made for a great day racing in the Boggeragh mountains close to Millstreet. The Men’s Expert course saw Adrian Hennessy, who was a close up 3rd here last year, take a small lead in the first run over Rónáin O Shea and Stephen Tabb. He extended this lead throughout the

Microsoft word - sampleihp.doc

Sample Individualized Healthcare Plan using Standardized Language Medical Diagnosis: Spina bifida; neurogenic bowel and bladder; hydrocephalus with right ventriculoperitoneal shunt. Assessment Data: Nonambulatory, 6 year-old requiring clean intermittent catheterization five times per day (two times at school), interested in helping with procedure but unable to do independently because

Copyright © 2010-2014 Online pdf catalog