Microsoft powerpoint - ibm innovationsdag 19.09.2006.ppt

Innovative
Exclusivity
Follower drug
introduction
Novo Nordisk Vision
Vi vil være verdens førende virksomhed inden for diabetesbehandling
Vores mål er at overvinde diabetes ved at finde bedre metoder til forebyggelse, diagnose og behandling.
Vi tilbyder produkter og service inden for andre områder, hvor vi kan gøre en
forskel
Vores forskning vil føre til opdagelsen af nye, innovative produkter også uden for diabetes.
Vi leverer konkurrencedygtige forretningsresultater
Vores fokus er vores styrke.
Vi vil forblive uafhængige og indgå samarbejder, hvor det tjener forretningens for mål og det, vi står for.
Et job hos os er aldrig bare et job
Vores værdier afspejles i vores handlinger
At være redelig er det, der tæller.
Vi bestræber os dagligt på at finde den rette balance mel em medmenneskelighed og konkurrencedygtighed,
det korte og det lange sigt, egeninteresse og hensynet til kol eger og samfund, arbejde og familieliv.
Vores historie viser, at det kan gøres
Research and development
Production
cialisation
• Protein capabilities from laboratory • A leading protein Vision &
Branding &
Corporate
Communi-
Responsi-
Knowledge &
People &
Organisational
Innov ation
Leadership
Strategic Leadership Processes
Customer &
Product &
Customer &
Research &
Sales &
Stakeholder
Development
Marketing
Stakeholder
Requirements
manufacture
Satisfaction
Management Tools
Management
System &
SPP &
Balanced
Financial
Planning
Scorecard
OR/OA &
Facilitations
Nuværende people målepinde/indikatorer
• Personal• Employment • Organisation• Salary• Compensation and benefits• Qualifications (education & training)• Planned & actual time • Occupational injuries • Leadership & innovation• Diversity and internationalisation• Continuity within Novo Nordisk• Mobility within Novo Nordisk /cross- • Knowledge upgrading (eg competencies • Employee satisfaction/engagement• People health• Development of high performers• Turnover of high performers and new • Remuneration• Occupational Health & Safety• …….
Segregated/aggregated, status/trend/target-driven
Barrierer for vidensstrømme
- Informations strukturer
- Organisations strukturer
- Afstand – fysisk og psykisk
- Kulturelle strukturer
- Belønningsstrukturer

Novo Nordisk Way of Management
Accountable, ambitious, responsible, engaged with stakeholders, opoen & honest, ready for change
Commitments
Economic, Environmental and social responsibility Fundamentals
Policies
Methodology
Risk Organisational
Facilitations
Balanced
Reporting
management
Scorecard
- Do we have the necessary skil s and are we organised in a proper manner to implementour strategies and plans?

Source: ftp://ftp.software.ibm.com/software/emea/dk/pdf_swdag/MadsOe.pdf

Doi:10.1016/j.eururo.2006.03.018

e u r o p e a n u r o l o g y 5 0 ( 2 0 0 6 ) 2 1 5 – 2 1 7a v a i l a b l e a t w w w . s c i e n c e d i r e c t . c o mj o u r n a l h o m e p a g e : w w w . e u r o p e a n u r o l o g y . c o mEditorial – referring to the article published on pp. 351–359 of this issueTreatment of Erectile Dysfunction with Chronic Dosingof TadalafilThe medical management of erectile dysfunction

Microsoft word - palde-b560-101209-clear.rtf

Gebrauchsinformation: Information für den Anwender metformin-biomo® 850 mg Zur Anwendung bei Erwachsenen und Kindern ab 10 Jahren Lesen Sie die gesamte Packungsbeilage sorgfältig durch, bevor Sie mit der Einnahme dieses Arzneimittels beginnen. - Heben Sie die Packungsbeilage auf. Vielleicht möchten Sie diese später nochmals lesen. Wenn Sie weitere Fragen haben, wenden Sie sich

Copyright © 2010-2014 Online pdf catalog