Titel : 6-mercaptopurine (purinethol) bij inflammatoire darmziekten; ziekte van crohn / colitis ulcerosa )

Azathioprine (Imuran)
bij de ziekte van Crohn en colitis ulcerosa

informatiefolder

NNIC folder AZA
uitgave maart 2011
Deze folder is tot stand gekomen door samenwerkende IBD verpleegkundigen binnen het NNIC en ontwikkeld
conform NNIC richtlijnen om uniformiteit binnen de voorlichting ten aanzien van IBD patiënten in Nederlandse
zorginstellingen na te streven. Het staat u vrij uw bedrijfslogo te gebruiken naast het NNIC logo.
Uw behandelend arts en/of IBD verpleegkundige heeft met u gesproken over het gebruik van Azathioprine (Imuran) In deze folder krijgt u informatie over de werking en het gebruik van dit medicijn en hoe u moet handelen in geval van bijwerkingen. Deze folder is echter géén vervanging van de bijsluiter. Hebt u na het lezen van deze folder nog vragen, dan kunt u daarmee bij uw behandelend arts of IBD verpleegkundige terecht. Algemeen

Tot nu toe is de oorzaak van de ziekte van Crohn en colitis ulcerosa niet bekend. Elke behandeling
met medicijnen is gericht op het onderdrukken van ontstekingsreacties. Dit leidt tot vermindering van
klachten en verkleint de kans op complicaties die zich bij deze ziekte voor kunnen doen. De ziekte
geneest niet door de behandeling met medicijnen. Na het afbouwen van of stoppen met medicijnen
kunnen de klachten weer terugkomen.
Werking

Uw behandelend arts schrijft meestal azathioprine voor wanneer andere medicijnen niet of
onvoldoende hebben geholpen of wanneer het niet lukt om langdurig prednisongebruik af te bouwen.
Azathioprine behoort tot de groep van immunosuppressiva. Dit zijn geneesmiddelen die de natuurlijke
lichaamsafweer onderdrukken. Bij inflammatoire darmziekten wordt azathioprine (Imuran) vaak als
eerste afweeronderdrukkend medicijn ingezet. Door het gebruik van azathioprine wordt de
zogenoemde ‘overactieve afweer’ onderdrukt en daarmee de activiteit van de chronische
darmontsteking onderdrukt. In hoge doseringen is azathioprine een cytostaticum omdat het de groei
van cellen remt en snelgroeiende, woekerende cellen doodt. De dosering van azathioprine is bij de
ziekte van Crohn en colitis ulcerosa veel lager dan bij de behandeling van kwaadaardige
aandoeningen. Hierdoor zullen de bijverschijnselen ook minder vaak voorkomen en milder van aard
zijn. Dit is belangrijk om te weten, daar het mogelijk is dat de bijsluiter die u van uw apotheek krijgt,
gericht is op mensen met kwaadaardige aandoeningen.
Voorzorgsmaatregelen

Aangezien azathioprine schadelijk kan zijn voor de leverfunctie en voor de aanmaak van de
bloedlichaampjes zal voor aanvang van de therapie bloed bij u afgenomen worden om uw leverfunctie
en de aanmaak van bloedlichaampjes te controleren. Tijdens de therapie wordt uw bloed geregeld
gecontroleerd .
Gebruik
Doseringen

De dosis is onder andere afhankelijk van uw lichaamsgewicht factoren en verschilt per persoon.
Gebruik altijd de dosering die uw arts u heeft voorgeschreven en nooit meer of minder.
Wanneer?
Azathioprine dient u tijdens of direct na de maaltijd in te nemen. Als u vergeten bent de tabletten in te
nemen, neem ze dan op een later tijdstip nog dezelfde dag in. Als u er de volgende dag achter komt
dat u ze vergeten bent, neemt u ze dan niet alsnog in. U neemt dan gewoon uw medicijnen in zoals u
gewend bent. Indien u misselijk wordt van de azathioprine adviseren wij u de tabletten over de dag te
verdelen, of 's avonds voor het slapen gaan in te nemen.
Bijwerkingen
Over het algemeen wordt azathioprine goed verdragen. De meeste bijwerkingen treden op in de
eerste uren of dagen na het starten. U kunt dan last krijgen van een verminderde eetlust,
misselijkheid, braken en diarree.
Gebruikt u voor langere tijd Azathioprine, dan heeft u een kleine kans op de volgende bijwerkingen:  Infecties zoals tandvleesontsteking of keelpijn in combinatie met koorts. Dit wordt veroorzaakt door het remmende effect van het geneesmiddel op het beenmerg waar bloedcellen worden gemaakt. Hierdoor kan een storing in de aanmaak van witte bloedcellen optreden. Dit wordt gecontroleerd bij het laboratoriumonderzoek.  Wratten veroorzaakt door een virus. U bent door uw verminderde afweer gevoeliger voor zo’n  Spontane blauwe plekken en/of regelmatige bloedneuzen. Dit kan het gevolg zijn van een verminderde aanmaak van bloedplaatjes door het gebruik van azathioprine.  Leverfunctiestoornissen. Een gele verkleuring van het oogwit of van de huid.  Buikklachten die u niet in verband kan brengen met de ziekte van Crohn of colitis ulcerosa. In zeldzame gevallen treedt in het begin van de behandeling een alvleesklierontsteking (pancreatitis) op.
Mocht u last krijgen van bijwerkingen of klachten als koorts, koude rillingen, gele huid, hevig braken,
blauwe plekken, bloedneuzen of hevige (buik)pijn, neemt u dan contact op met uw arts of IBD-
verpleegkundige.
Neem buiten kantooruren contact op met de (dienstdoende) huisarts of de dienstdoende maag-,
darm-, leverarts. Omdat azathioprine de afweer vermindert, bent u meer vatbaar voor infecties.
Vermijd daarom intiem contact met mensen die een infectie (bijv. griep) doormaken.

Aanvullende informatie
Azathioprine bevat lactose. Lactose kan diarree veroorzaken.
Interacties met andere geneesmiddelen
Als u naast Azathioprine ook urinezuurverlagende middelen gebruikt (middelen tegen jicht,
bijvoorbeeld Zyloric of allopurinol) vragen wij u uw arts hiervan op de hoogte te stellen. Gebruikt u
bloedverdunners, meld het gebruik van Azathioprine dan aan de trombosedienst.
Interacties met andere stoffen
Wees voorzichtig met alcohol. Alcohol verhoogt de kans op leverafwijkingen bij gelijktijdig gebruik
met Azathioprine.

Vaccinaties


Meld altijd aan de arts dat u azathioprine gebruikt. Azathioprine kan de werkzaamheid van sommige
soorten vaccins verminderen en de kans op bijwerkingen door de vaccins vergroten. Overleg met uw
apotheker of arts indien u moet worden gevaccineerd

Vruchtbaarheid

Geneesmiddelenonderzoek naar het gebruik van azathioprine heeft vooralsnog geen ongunstige
invloed op de vruchtbaarheid van mannen en vrouwen aangetoond. Overleg als u een
zwangerschapswens heeft met uw behandelend arts over uw medicatie.
Zwangerschap

In het algemeen wordt geprobeerd om medicijngebruik tijdens de zwangerschap te vermijden. Toch is
het vaak nodig om met deze medicatie door te gaan bij de ziekte van Crohn en colitis ulcerosa. Een
opvlamming van de ziekte wordt namelijk schadelijker geacht voor moeder en kind dan de
behandeling met Azathioprine.
Borstvoeding
Er zijn onvoldoende gegevens bekend over de veiligheid van azathioprine bij het geven van borstvoeding. Het gebruik van azathioprine tijdens de borstvoedingsperiode wordt afgeraden. Maatregelen

Azathioprine is onder andere geregistreerd voor de behandeling van leukemie. Vandaar dat u in de
bijsluiter strenge hygiënische adviezen aantreft. In de (veel lagere) dosering waarin Azathioprine wordt
gebruikt in de behandeling van de ziekte van Crohn en colitis ulcerosa volstaat u met normale
hygiëne.
Ziet u bij het openmaken van de verpakking kapotte tabletten? Sluit de verpakking dan weer goed en
breng deze terug naar de apotheek. Voorkom dat poeder van de tabletten zich door het huis
verspreidt, anders kunnen uw huisgenoten er mee in aanraking komen.
Krijgt u wat poeder uit gebroken tabletten op uw huid of in uw ogen? Was uw huid dan goed af. Spoel
uw ogen met veel water.
.

Wat te doen met urine, ontlasting, bloed, wondvocht of braaksel?
Voor uw directe omgeving, zoals partner of huisgenoten, is het verstandig om zo veel mogelijk contact
te vermijden met uw lichaamsvloeistoffen. Dit betekent niet dat aanraken, zoenen of sexueel contact
verboden is. Het gaat alleen om maatregelen om niet in aanraking te komen met urine, ontlasting,
bloed, wondvocht of braaksel, omdat het geneesmiddel hierin aanwezig is.
Komen anderen toch met dit middel in contact. Raad hen dan aan zich meteen af te spoelen. Zo
beperken ze de risico's tot het minimum
Zonlicht en UV-straling
Patiënten die azathioprine gebruiken, kunnen een verhoogd risico lopen op huidproblemen,
waaronder ook huidkanker. Vermijd daarom als u azathioprine gebruikt een te grote blootstelling aan
zonlicht en UV-straling. Draag buiten beschermende kleding en gebruik zonnebrandcrème met een
hoge beschermingsfactor. Wij raden het gebruik van een zonnebank af.
Tot slot

Als u na het lezen van deze folder nog vragen heeft, neem dan contact op met uw arts of IBD
verpleegkundige.

Noteer hier uw vragen

Source: http://mdlcentrumleiden.nl/images/Azathioprine_NNIC.pdf

seta.net

23 Ways To Cut Costs And Save Money On Health Care Did you know most ER occurrences happen because people don’t wash their hands? According to OSHA, the components of good hand washing include using an adequate amount of liquid soap, rubbing the hands together to create some friction, and rinsing under running water. The mechanical action of washing and drying removes most of the transie

talx.com

WORKFORCE SOLUTIONS Case Study - Unemployment Cost ManagementExelon Corporation is one of the nation’s largest electric utilities with more than $15 billion in annual revenues, and Exelon Corporation is one of the nation’s largest electric utilities with more than $15 billion in annual revenues. It distributes electricity to approximately 5.2 million customers in Illinois and Pennsylvan

Copyright © 2010-2014 Online pdf catalog