Routebeschrijving autopuzzelrit 2009 a

Routebeschrijving Autopuzzelrit 2009 A-traject Afstand: 15 kilometer Ideale rijtijd: 60 minuten Start bij blauwe vlag in aangegeven richting A. Asfaltweg links (Haarlemmerstraat, richting Hillegom) B. Na verkeerslicht links (Voorsorteren, Weerlaan) 1. Op rotonde 1e weg R 2. Einde weg R 3. Na klinker 1e weg L 5. Vrw R 6. Na “2X” 1e weg L (Voorsorteren, Horst ten Daallaan) 7. Na 11 moffen, “HERAS” en “3” L 8. Op rotonde 3e weg R 9. 1e weg R (Tongelaer) 10. “Waardenburg” R 11. Na “BOOTSMAN” en basket 1e weg L 12. Einde weg R 13. Na vlaggenstokhouder 1e weg L 14. Na brug 1e weg R 15. Op rotonde 1e weg R (=linksaf, geen val) 16. Einde weg R 17. 1e weg R 18. Vrw R (Weerlaan) 19. Na voetgangersoversteekplaats 1e weg L (Van Limburg Stirumlaan) 20. Na bord aanduidende minimumsnelheid 30 kilometer per uur R 21. Einde weg L 22. Driesprong R (geen val) 23. Eerste weg R 24. “Colijnlaan” L 25. Na “COLIJNLAAN”, “Colijnlaan” R 27. Na huisnummer “97” L 28. Driesprong R (Van Limburg Stirumlaan, geen val) 29. Asfaltweg R 30. Asfaltweg L (Valckslootlaan) 31. Na hertekamp en witte pijl R 32. 1e weg L 33. Einde weg R 34. Einde weg R 35. Na H “112” 1e weg L 37. Einde weg R (Treslonglaan) 38. Na zonewijzer en “NIET PARKEREN” R 39. Voor “MAARTENSHEEM” R 40. Einde weg L 41. Na H “11” einde weg R 42. 1e weg rechts (Mariastraat) 44. Na voetgangersoversteekplaats L 45. Einde weg L 46. Na voetgangersoversteekplaats R (U komt op het Floraplein) Parkeer uw auto bij automobielbedrijf Romviel. In de showroom van Auto Romviel krijgt u een controlevraag. Het antwoord op deze vraag noteert u in vakje E aan de achterkant van de controlekaart. Na de stop bij Auto Romviel gaat u verder met opdracht 47. 48. Einde weg L (Hoofdstraat) 49. Na “FAMILY THAIS WOKKEN” L (Brouwerlaan) 50. Na enigste echte Hillegomse volkszanger L 51. 1e weg R 52. Vrw L 53. Op rotonde 1e weg R 54. Na “MARONIA” en “HEEMTUIN” R 55. Na groene brievenbus R 56. Klinkerweg L 57. Na tonknuppelton en tonknuppelknuppel 1e weg L 58. Einde weg R 59. Na voetgangersoversteekplaats 1e weg rechts 60. Op rotonde 2e weg R (=linksaf) 61. Na verkeerslicht R (Leidsestraat, richting Haarlem) Route richting Haarlem blijven volgen tot aan het Ford Museum Bij Ford Museum rechtsaf parkeerterrein oprijden Finish bij de gele vlag. Hier krijgt u de routebeschrijving van het B-traject. Heeft u het B-traject al gereden dan is dit uw definitieve finish en wordt de controlekaart ingenomen. Denk aan uw opdrachten! Na klinker 1e weg L De A lachte u toe, maar direct na opdracht 2 lagen er (straat) klinkers aan uw rechterhand. Nog voor de A linksaf, ommetje Windows, om de goede P te halen. Via de herstelopdracht langs deze route komt u toch langs de A, dus wel noteren na de P! Na palm einde weg R Een aantal malen afbeelding van een hand gezien, dus ook de palm van de hand. Daarna de Satellietbaan oversteken, op zoek naar het einde van de weg. Achterin gedwongen naar rechts. Het einde van de weg is de Weerlaan. Juist voor de Weerlaan stond de goede RC Na 11 moffen, “HERAS” en “3” L De 11 regenpijpen aan het pand van Plasthill hebben tenminste ieder 1 mof. Opdracht dus prima uitvoerbaar. Gedwongen naar rechts het bedrijventerrein op, en daarna linksaf de Ampèrestraat in. Na “BOOTSMAN” en basket 1e weg L Een basket is een stalen ring met daaraan een net, en erachter een bord. Na de tekst Bootsman zag U in Waardenburg alleen een rode ijzeren ring aan de muur, dat is dus geen basket. Iets verderop nog een zogenaamde “hanging basket“, maar dat is geen Nederlands, dus kon ook dat niet als oriënteringspunt doorgaan. Einde weg R Als u in Ammerzoden de suggestie van het rijvlak volgt, buigt u achterin naar links. Maar u kunt ook rechtdoor, en komt dan een kort ommetje om de boom daar al bij de ‘einde-weg-situatie’. Wie doorreed kwam in Maurick de herstelopdracht tegen. 20 Na bord aanduidende minimumsnelheid 30 kilometer per uur R Het bord geeft de maximumsnelheid aan, dus niet het achterommetje rond de appartementen maken. “Colijnlaan” L Hier wordt de weg zelf bedoeld. De eerste mogelijkheid om de Colijnlaan in te rijden (het westelijke straatdeel dus) moest benut worden. Na “COLIJNLAAN”, “Colijnlaan” R Direct na het uitvoeren van opdracht 24 zag u rechts het straatnaambord, dus de tekst Colijnlaan. De eerste straat rechts heet ook Colijnlaan, opdracht uitvoerbaar, u kwam op het oostelijke straatdeel van deze laan. “Colijnlaan” R Dit is dezelfde weg als bedoeld in opdracht 24, alleen komt u nu van de andere kant. Het betreft niet hetzelfde oriëntatiepunt in 2 opeenvolgende opdrachten, dus is de opdracht prima uitvoerbaar. U komt dus ook weer langs de RC Na hertekamp en witte pijl R Aangezien er meerdere herteN in het park lopen is het een herteNkamp. Dus niet rechtsaf de Leekstraat in maar even Na Mexicaans griepvaccin L De vaccin komt niet uit Mexico. Bovendien is tamiflu geen griepvaccin, maar antigriepvaccin. En daarnaast is het ook nog eens geen vaccin maar een pil. Kortom echt fout dus. Na zonewijzer R Bij de hoek Treslonglaan/Parklaan staat een bord dat u erop wijst, dat daar de Zone begint waar 30 kilometer per uur het maximum is. Een zonewijzer dus (Het was dus geen foute spelwijze voor de zonnewijzer voor de ingang van Parkwijk). De eerste gelegenheid om rechtsaf te gaan is Maartensheem in. “Prinses Irenelaan” oversteken Geen richtingsverandering! Niet opdracht 43 gaan uitvoeren dus, maar op zoek naar de herstelopdracht die vlak voor de kruising Mariastraat-Hoofdstraat werd gevonden. Op het Floraplein was rechtdoor rijden niet mogelijk vanwege DLW’s. Voor de oplettende rijder. Even gedwongen links om de boom heen. Heeft u ook de prijs op de Dinky-Toy meegeteld? € 21500,- Na enigste echte Hillegomse volkszanger L Enigste is de overtreffende trap van enige. Volgens diverse taalkundigen is het echter wel juist. Het heeft zeker niet de voorkeur maar het mag wel. Na deze enigste zanger gewoon linksaf de LuKas Schoonderbeelstraat in. Na groene brievenbus 1e weg R Niet gelijk bij de groene brievenbus rechtsaf, want dat is door die brievenbus nu juist een inrit, die u als niet aanwezig moet beschouwen. De volgende straat dus. Na tonknuppelton en tonknuppelknuppel 1e weg L Wie kent niet deze nostalgische Hillegomse attributen? Maar een tonknuppelton is pas een tonknuppelton alsie aan een touw hangt, anders kan het van alles wezen. De tonknuppelknuppel was ook twijfelachtig, dus deze opdracht was niet uitvoerbaar. Helemaal achterop het parkeerterrein bij het Fordmuseum Routebeschrijving Autopuzzelrit 2009 B-traject Afstand: 18 kilometer Ideale rijtijd: 60 minuten Start bij blauwe vlag in aangegeven richting A. Asfaltweg rechts (Haarlemmerstraat, richting Bennebroek) B. Na fiets links (Nieuweweg) 1 Na spoorweqovergang, voor routecontrole L 2 Na brug en spoorwegovergang R (1e Loosterweg) 3 Na “P” L (Stationsweg) 4 Na het getal dat aangeeft hoeveel borrelglaasjes je uit 0,7 liter jenever kan 5 Einde weg R 6 Na “TED JONK” L 7 Na schotelantenne, klinkerweg R (U komt in de Maerten Trompstraat) 8 Voor “KAREL DOORMANPLEIN” R 9 Einde weg L 10 Na verkeerslicht R C. Na tankstation rechts (Voorsorteren, Wilhelminalaan) Controlevraag: Noteer bij de Rabobank uw passeertijd in vakje B en uw km-stand invakje C aan de achterkant van de controlekaart. D. Na brug en “200 M” asfaltweg rechts (2e Loosterweg) 14 Na MAC-pijl L 15 Voor schrikhek L 16 Vrw L (Beeklaan, voorzichtig) E. Op rotonde eerste weg rechts (3e Loosterweg) 17 Einde weg R (Richting Lisse, geen val) 18 Na passievrucht en paradijsappel L 19 Na middel tegen roest R 20 Asfaltweg R 21 Na plastieken beker R 22 Einde weg R 23 Na verkeerslicht R F. Na brug, voor bord “LISSE” links (Geen val) 26 Na 4-sprong L (Weg rechts als niet doodlopend beschouwen) 27 Vrw R H. Na derde verkeerslicht, richting Haarlem volgen I. Na brug, verkeerslicht en “HOTEL RESTAURANT FLORA” links ) Controlevraag: Hoeveel driehoeken ziet u op het bord bij de vlag? Het antwoord noteren in vakje D aan de achterkant van de controlekaart. 29 Einde weg L 30 Na “16 VAN DEN BOSCH” L 31 Na “OLIVIER VAN NOORTSTRAAT” R 32 Na pak uitgeperst sinaasappelsap en H “122” L 33 Einde weg L 34 Na H “262” L 35 Na stereolet R 36 Direct 1e weg R (Parkeerterrein Station) 37 Einde weg L (U verlaat weer het parkeerterrein) 38 Einde weg L (2e Loosterweg) 39 Na verbordsbord en routecontrole R 40 Einde weg R 41 Vrw R (Pastoorslaan) 42 Na verkeerslicht L (Weeresteinstraat) J. Route vervolgen tot aan het Ford Museum. K. Bij het Ford Museum rechts het parkeerterrein oprijden. Finish bij de gele vlag. Hier krijgt u de routebeschrijving van het A-traject. Heeft u het A-traject al gereden dan is dit uw definitieve finish en wordt de controlekaart ingenomen. Na spoorweqovergang, voor routecontrole L Als u goed keek zag u dat er spoorweqovergang stond. Had u dat door dan haalde u de goede RC Na het getal dat aangeeft hoeveel borrelglaasjes je uit 0,7 liter jenever kan schenken R De juiste maat voor een borrelglaasje is 35 cc; dus je kan 20 borrelglaasjes vol schenken. Maar je kan geen borrelglaasjes schenken. Er zit jenever in de fles en geen glas. Bemande controle Het slakkenverhaal. Oplossing: 50 cm. Na “TED JONK” L Als de tekst op één ondergrond staat moet hij in de routebeschrijving volledig worden weergegeven. De ondergrond van de volledige tekst bestaat hier echter uit twee delen.”TED JONK” staat op één deel dus is deze opdracht uitvoerbaar. U moest hier uw passeertijd en km-stand noteren Als u alleen de passeertijd noteerde verdiende u 10 bonuspunten. Het reglement is ook op controlevragen van toepassing. Km is niet toegestaan als afkorting. 13 Voor eenrichtingweg L De weg voor u is een eenrichtingsweg; niet linksaf dus maar rechtdoor naar de goede RC 14 Na MAC-pijl L Wat is een MAC-pijl?? De pijl die u ziet is volgens het reglement een ritpijl. Bovendien is MAC (Motor en AutoClub) een niet 18 Na paradijsappel en passievrucht L Een tomaat heet ook wel liefdesappel of paradijsappel. De passievrucht was geen probleem. 19 Na middel tegen roest R Een paraplu is een middel tegen de regen. Maar zag u de staalborstel aan de onderkant van de paraplu?? En dat is een middel tegen roest. 21 Na plastieken beker R Plastieken is een juiste Nederlandse 24 Na Ajacied R Ajacied is de juiste benaming voor een speler van Ajax. U zag Suarez; die zit nog steeds in de selectie van Ajax. 26 Na 4-sprong L Een 4-sprong is natuurlijk geen viersprong. Een viersprong is een samenkomst van vier wegen. Een 4-sprong is een hulpmiddel om te hijsen. De afbeelding hiervan stond voor het gebouw van de Fa. Van Lierop Controlevraag: Hoeveel driehoeken ziet u op het bord bij de vlag? Wij telden er zes. Vijf in de figuur en een in het getal 4 32 Na pak uitgeperst sinaasappelsap en H “122” L Sinaasappelsap is al uitgeperst. Dubbel uitgeperste sinaasappelen bestaan niet. 35 Na stereolet R Ja, je moet het maar weten; een stereolet is een soepstengel. De stereoinstallatie was niet helemaal afleiding want er was ook een soepstengel op “gephotoshopt.” 39 Na verbordsbord en routecontrole R Wat u zag was een 41 Aan het begin van de Pastoorslaan hadden wij een verkeersbord “snelweg” geplaatst. U rijdt dus vanaf dat punt op een snelweg. De stempelcontrole mag u niet aandoen want u mag niet stoppen en uitstappen op een snelweg. Niet vergeten door te rijden naar de keercontrole aan het eind van

Source: http://www.multronics.serverthuis.nl/documenten/puzzelrithillegom2009.pdf

Honduras_xmas2009_honduras_updater_spring2004.qxd

HONDURAS UPDATER from the desk of Sr. Doris Regan, OP Dear Friends, bought their gift according tothe money they had saved!28, a coup d’etat on June 28th and our HIVClinic was destroyed by fire on August 21st. fire but are still in the midst of the coup d’e-tat and the political crisis that lingers with-Doris May Regan Kindergarten’s school yearand laughed and laughed

Repaglinide und nateglinide.doc

REPAGLINIDE UND NATEGLINIDE Newcomer kappen postprandiale Blutglucosespitzen Eine Hauptmahlzeit – eine Tablette, keine Hauptmahlzeit – keine Tablette. Das ist das Dosierungsregime für Repaglinide und Nateglinide, die ersten Vertreter der prandialen Glucoseregulatoren. Bedarfsgerecht und mahlzeitenadaptiert soll sich so die postprandiale Hyperglykämie reduzieren lassen. Sie spie

Copyright © 2010-2014 Online pdf catalog