Microsoft word - h07004~

Cataractoperatie in
dagbehandeling
Inleiding
U hebt een afspraak voor een cataractoperatie staande tekst goed doorleest, zodat u een idee verblijf in HagaZiekenhuis, locatie Leyweg.
Voorbereiding
Van uw oogarts heeft u een recept voor De avond voor de operatie druppelt u om 18.00, 20.00 en 22.00 uur in het te opereren Indien u géén recept voor oogdruppels heeft gekregen hoeft u thuis niet te druppelen; dit ziekenhuis komt, te douchen of te baden.
Wanneer met u is afgesproken dat u onder gehele narcose gaat, komt u nuchter.
Nuchter wil zeggen dat u vanaf 24.00 uur de Drinken van heldere vloeistoffen zoals water, (aanmaak)limonade en thee zonder suiker en zonder melk is toegestaan tot 2 uur voordat u Dagopname
De operatie vindt plaats in dagbehandeling, dat wil zeggen dat u in principe dezelfde dag Op de afdeling worden uw wimpers geknipt en toegediend. Voordat u naar de operatieafdelinggaat, krijgt u speciale ziekenhuiskleding aan.
ontvangstruimte van de operatieafdeling, waaru plaats neemt op een verrijdbare operatie- Anesthesie
Een cataractoperatie in dagbehandeling wordt onder plaatselijke anesthesie (verdoving) van redenen (dus op verzoek van de oogarts of anesthesioloog) wordt hier van afgeweken.
anesthesioloog en de anesthesieassistent zijn In de ontvangstruimte van de operatie- ingebracht. Vervolgens worden plakkers op hartritme te bewaken. De anesthesioloog zal hierna het te opereren oog verdoven.
Eerst wordt het oog met druppels verdoofd.
verdoofd, voelt u (nagenoeg) niets van dit uitgeschakeld is het te opereren oog gevoel- verdoving goed te laten inwerken krijgt u vervolgens gedurende 10 tot 15 minuten een Als de verdoving goed is ingewerkt, wordt u aangesloten op bewakingsapparatuur, zoals wordt met behulp van een klemmetje op een bloed gedurende de operatie gemeten.
Waarom plaatselijke verdoving
cataractoperaties. Deze patiënten hebben vaak algemeen minder ingrijpend is dan narcose.
De nawerking van narcose ten opzichte van plaatselijke verdoving is veelal wat langer, wat voor dagbehandeling ongewenst is. Ook is de kans op tijdelijke concentratie en geheugen- stoornissen wat groter. Na een plaatselijke eerder weer eten en drinken, wat met name voor patiënten met suikerziekte een voordeel is. Na afloop van de operatie krijgt u een volgende dag bij controle door de oogarts weer Naar huis
Een verpleegkundige brengt u na de operatie terug naar afdeling 6A, waar u een kopje thee of koffie en iets te eten krijgt aangeboden.
Als u naar huis mag, meldt u zich dan aan de balie van de afdeling. U krijgt daar de afspraak voor de volgende dag voor controle door de oogarts. Ook krijgt u een leefregelschema mee neemt u 's avonds in rond 20.00 uur.
Controle
De volgende morgen meldt u zich controle op oogheelkunde. U heeft dan al de oogdruppels, waarvoor u eerder een recept heeft gekregen, De oogdruppels worden, volgens voorschrift op het oog plakt. Na het consult maakt u een De eerste tijd na de operatie ziet u nog niet scherp. Dit komt omdat het oog iets vervormd is ten gevolge van de operatie. Uw huidige brilsterkte voldoet ook niet meer, maar zal te De eerste weken is het geopereerde oog nog eventuele andere vragen met betrekking tot uw operatie kunt u contact opnemen met het Tijdens kantooruren van 08.00 tot 17.00 uur (070) 210 2868.
Spoedeisende Hulp (070) 210 2060.
nummer (070) 210 2839.
Locatie Leyweg, Leyweg 275, 2545 CH Den Haag Locatie Sportlaan, Sportlaan 600, 2566 MJ Den Haag

Source: http://www.oogartsendenhaag.nl/folders/H07.004-02%20Cataractoperatie%20in%20dagbehandeling.pdf

advisorpartner.ca

QUARTERLY COMMENTARY | 31 December 2012 Mutual Global Discovery Fund vestment Team KEY POINTS • Post-election investor distress regarding the US “fiscal cliff” drove rapid movements in global financial markets for part of the fourth quarter. European equities benefited from an improved outlook, outperforming their • Three of the fund’s largest contributors to absolute

Appendix a patient information sheet

The EMPiRE trial: AntiEpileptic drug Monitoring in PREgnancy study Participant Information Sheet You are invited to participate in the study You are invited to take part in the EMPIRE study. Through this study we plan to find the AED monitoring method that is best and safe for seizure control in pregnancy. The study is entirely voluntary – you do not have to take part, nor do

Copyright © 2010-2014 Online pdf catalog