Bulletin juni 2004 methadon _ned_.doc

LANDELIJK ALCOHOL EN DRUGS INFORMATIE SY STEEM
LADIS bulletin
Methadon in de
Het LADIS bestaat sinds 1986 en is in staat om unieke cliënten door de jaren verslavingszorg in
heen anoniem te volgen. Hierdoor is het mogelijk om behandelcarrières in beeld te Nederland
(1994-2002)
In het LADIS zijn landelijk dekkende gegevens opgenomen over individuele In het kort
zorg. Jaarlijks worden trends in kaart gebracht door middel van de publicatie van Kerncijfers2. Daarnaast wordt de databank benut voor onderzoek, 5 Sinds 1994 is het aantal
methadoncliënten met 29%
In dit bulletin wordt periodiek aandacht gestegen (2002: 11.383
besteed aan trends, thema’s en cliënten cliënten).
met behulp van de gegevens uit het LADIS. 5 98% van de methadon-
Organisatie van de methadon-
cliënten volgt een
verstrekking in Nederland
onderhoudsprogramma.
5 De populatie methadon-
cliënten vergrijst: 50% van de
het belangrijkste vervangende middel voor cliënten is ouder dan 40 jaar.
ambulante patiënten in de verslavingszorg. De methadon wordt vooral voorge-schreven in het kader van bijzondere 5 In 2002 stromen er nauwelijks
meer nieuwe cliënten in de
programma’s. Op dit moment zijn er circa 50 teams die methadon voorschrijven. methadonprogramma’s.
D door de overheid aangewezen buprenorphine en clonidine, worden in landelijke richtlijn voor de verstrekking van methadon, zoals in Australië bestaat, LADIS BULLETIN
Methadoncliënten 1994-2002
Hoofd- en bijmiddel problema-
tiek van methadoncliënten
60% uit van de totale populatie ambulante drugcliënten (1994: 57%). In 2002 kregen bedoeld is voor cliënten die verslaafd zijn De gemiddelde leeftijd van de cliënten is zowel de cliënten met opiaatproblematiek De populatie methadoncliënten vergrijst; het percentage jonge cliënten neemt af en het aantal oudere cliënten (> 50 jaar) aantal cliënten in 2002 zien verdeeld naar leeftijd en hun respectievelijke groei sinds Methadoncliënten naar
hoofd- en bijmiddel
Methadoncliënten naar
# cliënten in
leeftijd (1994-2002)
2002 (% +/- totaal aantal
sinds 1994)
methadon-
# cliënten
# cliënten in 2002
cliënten
(% +/- sinds 1994)
inwoners
De groep methadoncliënten die uitsluitend ongeveer eenderde deel uit van de totale De meeste cliënten (70%) behoren echter 8.7 (+23%)
11.383 (+29%)
tot de clientèle die kampt met meerdere toename. In de leeftijd onder 35 jaar is LADIS BULLETIN
Dosering
In 1994 ontving 96% van de clientèle nog methadonpillen is navenant sterk gestegen In 2002 lag de gemiddelde dosering op 57 Bijna alle (98%) methadoncliënten volgen categorieën methadoncliënten; een groep die meer dan 60 mg verstrekt krijgt en een cliënten stokt. In 2002 was 4% van alle methadoncliënten nieuw (551 cliënten). De gemiddelde startdosis van deze nieuwe Aan ruim tweederde van de cliënten (67%) Cliëntkenmerken
aantal contacten (in 1994: 94%) en ontvangt 61% van het totaal aantal Tabel 3 geeft een overzicht van een aantal Percentage van de cliënten,
contacten en porties naar
methadondosis (in 2002)
Sinds 1994 zijn de belangrijkste verschillen: > 60 mg
< 60 mg
Belangrijkste kenmerken van
methadon cliënten (1994-
boven > 60 mg. maken eenderde deel uit van de totale groep methadoncliënten in (2002: 31%; 1994: 6%), als het aandeel van deze groep in het totaal aantal ontvangt vloeibare methadon. Het gebruik LADIS BULLETIN
dagelijks. Terwijl één van de doelen van stabiliseren van de sociale situatie is, valt op dat sinds 1994 het aantal cliënten met Conclusie
aantal aanvullende hulpverleningscontacten vooral de volgende ontwikkelingen in het Landelijke Centrale Middelen
Registratie (LCMR)
2. Vergrijzing van de populatie betekent Justitie de opdracht tot het LCMR project. 3. Voor tweederde van de cliënten ligt de De belangrijkste doelen van de LCMR zijn: 2 Kijk voor Kerncijfers 2002 op de IVZ website. 3 Henry-Edwards, S. (2003) Clinical Guidelines and Procedures for the Use of Methadone in the Maintenance Treatment of Opioid Dependence (Commonwealth of Australia). 5 Elke cliënt en elke hulpverlener - en de 4 Medicinale behandeling van verslaafden (Gezondheidsraad, 5 “Methadone doses in excess of 60 mg/day are associated with higher retention rates and less heroin use. This has been demonstrated in both randomised controlled trials and cohort studies.” (Henry -Edwards et al. 2003). D.w.z. andere contacten dan die direct gerelateerd aan de verstrekking van methadon . 7 Heroïne is geen vervangend middel maar de verstrekking zal in het kader van de LCMR wel worden vastgelegd. 5 Van elke cliënt worden een klein aantal / 7 dagen per week beschikbaar zijn voor betrokken behandelaars.

Source: http://www.sivz.nl/images/documenten/bulletins/methadonbulletinjuni2004.pdf

Microsoft word - b2c2-0010 gilead tenofovir_eng.doc

Gilead’s Tenofovir ‘Access Program’ for developing Countries Médecins Sans Frontières (MSF) is alarmed at the lack of availability of a key antiretroviral to treat HIV/AIDS, Gilead Science's tenofovir disoproxil fumarate (TDF), marketed as Viread®. TDF is emerging as an important option of antiretroviral treatment for both patients starting therapy for the first time, and those that requ

D:himalayan projectinformation

Himalayan Project Medlemsblad Nr. 4 - 2. årgang - Juni 2000 Hvis du vil være medlem af Himalayan Project eller på anden måde vil yde en eller anden form forbidrag til foreningen, så kan du kontakte en af medlemmerne af bestyrelsen. Bestyrelsen Kurt Lomborg, Kjeldbjergvej 34, 7800 Skivetlf. 97 54 53 08 - fax. 97 54 53 55 - klomborg@post11.tele.dktlf 97 52 77 56 - fax 97 51 22 99 -

Copyright © 2010-2014 Online pdf catalog