Swebowl.se

Dynamiskt Hcp – principen
Grunden för det dynamiska handicapet är prestation. Prestation mäts med de rankingpoäng spelaren tar. För att få rankingpoäng måsta man under samma förutsättningar prestera bättre än andra spelare i match eller tävling. Rankingpoängen är därför oberoende av siffernivån. En spelare som presterar får mycket rankingpoäng och därför lägre hcp. Dynamiskt Hcp – så beräknas det
Alla resultat i databasen under det senaste rullande året beräknas med hjälp av matematisk statistik. De blå punkterna är alla bowlares snitt och ranking under ett år. Dessa beräkningar ger en kurva enligt bilden nedan Kurvan ger den matematiska formel som BITS använder för att beräkna Dyn Hcp. I denna bild kan man sätta in sina rankingpoäng och läsa av en spelstyrka mot kurvan. Tex 1000 rankingpoäng motsvarar i denna figur ca 220 i spelstyrka (SS). Det är alltså spelarens rankingpoäng som används för att bedöma spelarens spelstyrka vilket i sin tur ger dyn hcp. Snittet används inte här.
Percentil
Databasen beräknar ett hcp tak (T) baserat på den bästa procenten bowlare (percentilen). Tidigare var detta fast 210 nu varierar det dynamiskt med resultatnivån. Percentilen tas fram ur snittet på den 1%e bästa bowlaren. Om tex urvalet i databasen är 5000 bowlare tas taket från den 50’e bowlarens snitt. Beräkningsexempel
Spelstyrkan jämförs med taket. I hcp får man 85% av skillnaden mellan tak och spelstyrka (spelstyrka är inte samma som snitt utan beräknas ur kurvan ovan). Exempel: En spelare har 200 rankingpoäng, kurvan ger en spelstyrka på ca190. Taket är i det läget 214. Dyn hcp blir då: 0,85*(214-190)=20,4 vilket trunkeras till 20p Snitt kontroller
För att sortera bort stora individuella avvikelser finns snittkontroller inlagda. Spelarens verkliga snitt används för dessa kontroller. Dyn Hcp får inte avvika från: Med de nya reglerna kring banprofiler kan det finnas skäl att bevaka och justera dessa snittkontroller beroende på resultatutvecklingen hos elitseriespelarna. Varför blir det samma snitt men olika hcp ibland?
I detta system får en spelare med mycket prestationer mindre hcp än en spelare med färre prestationer oavsett deras snitt. När man tänker efter är detta rättvist. En motståndare med kapacitet att vinna är mycket farligare än en som alltid är jämn men aldrig vinner. Kalle har 190 i snitt. Han är väldigt jämn och gör aldrig vare sig topp eller botten resultat. Kalle får därför ganska få rankingpoäng i detta exempel 140p vilket enligt kurvan ovan ger en spelstyrka på 185. Pelle har 190 i snitt men är väldigt ojämn. När han är i form spelar han grymt och vinner. Ur form blir det katastrof. Pelle får massa rankingpoäng från sina segrar och har 250p vilket ger en spelstyrka på 195. Med beräkningar enligt ovan får Kalle 24 i dyn Hcp och Pelle 16.
Vad händer om spelaren gör uppehåll
Om en spelare håller upp mer än en månad så fryses Hcp på den nivå spelaren har vid den tidpunkten. Ny beräkning sker sedan när spelaren åter igen spelar och då det finns minst 12 serier inrapporterade under ett rullande helår. Exempel: Kalle spelar sin sista serie 14 Mars. Den 14 April fryses Kalles Hcp till det Hcp han har då. Om Kalle åter igen spelar en tävlingsserie den 30 Augusti kommer hans Hcp uppdateras 31 Augusti om han då har minst 12 serier från och med 31 Augusti året innan. Har han inte 12 serier uppdateras Hcp först när han uppnått 12 serier under ett rullande helår. Testa beräkningar
I BITS under ”Hcp/Hcp-räknare” kan man testa olika beräkningar genom att ange snitt och rankingpoäng. Denna räknare kör live mot databasen som beskrivits ovan.

Source: http://www.swebowl.se/ImageVaultFiles/id_70541/cf_74/Dynamiskt_Hcp__S-_ber-knas_det_120701.PDF

lcc.ie

LIMERICK COUNTY COUNCIL P L A N N I N G A P P L I C A T I O N S PLANNING APPLICATIONS GRANTED FROM 27/07/2009 TO 31/07/2009 in deciding a planning application the planning authority, in accordance with section 34(3) of the Act, has had regard to submissions or observations recieved in accordance with these Regulations; that it is the responsibility of any person wishing to use the

A preliminary study on elimination of colonies of the mound building termite macrotermes gilvus (hagen) using a chlorfluazuron termite bait in the philippines

Insects 2011 , 2 , 486-490; doi:10.3390/insects2040486 OPEN ACCESS insects ISSN 2075-4450 A Preliminary Study on Elimination of Colonies of the Mound Building Termite Macrotermes gilvus (Hagen) Using a Chlorfluazuron Termite Bait in the Philippines Partho Dhang Independent Consultant 2410, Hen Belarmino Street, Bangkal, Makati City 1233, Philippines; E-Mail: pa

Copyright © 2010-2014 Online pdf catalog