Microsoft powerpoint - sosialt-entreprenørtskap-tfou-presentasjon-nyhetsak.pptx

– hva gjør vi, og hva kan vi tilby studenter? Innlegg for bachelorgradsstudenter i sosiologi, Høgskolen i Nord- Anne Sigrid Haugset, forsker/sosiolog ved TFoU • Om Trøndelag Forskning og Utvikling og – Grunnforskning, anvendt forskning og .tfou.no
• Sosiolog med mastergrad fra NTNU, mellomfag fra UiT og grunnfag fra HiNT. Forsker i TFoU.
kulturkonsulent, informasjonsleder i HiNT…) .tfou.no
– Evne til å arbeide systematisk og grundig – raskt! – Et aksjeselskap, men uten utbytte…  – 23 ansatte, 6 tilknyttede medarbeidere – Eies av HiNT med flere – se detaljer på .tfou.no
• Utvikle levedyktig privat næringsvirksomhet • Utvikle bedre offentlige tjenester/løsninger Utviklings-
forskning
forskning
.tfou.no
Grunnforskning:
Anvendt forskning:
Utviklingsarbeid:
personer i denne
kommunen opp av
.tfou.no
penicillin slik at den blir tilgjengelig for de som trenger det – til lavest mulig pris? www I praksis er det ikke
– Eks: Røra bakeri, Lynum gårdsmat, UNO IT, Vandsvik mek. verksted… (mange flere gjennom mange år!) – Ofte fortrolig innhold – klassisk bedriftsutvikling – utnytter vår kunnskap om BÅDE næringsliv og .tfou.no
– Eks: Namsen lakseakvarium (markedsundersøkelse og – Eks: FoU-koordinator i NTE (innleid fra TFoU en • Her understøtter vi ofte sosialt entreprenørskap i • Kompetansekobling/analyse/utviklingsbistand • Utprøving av nye løsninger/tjenester .tfou.no
• Oppdragsgivere i offentlig og privat sektor – Nøytral tredjepart – integritet som forsker/utreder • Oppdragsgiver definerer problemstilling – Vi har ansvar for valg av metoder og gjennomføring .tfou.no
• Alt fra små lokale til store nasjonale prosjekter – 7.-10. klassinger svarer på spørreskjema – brukes i rusforebyggende arbeid i kommunen .tfou.no
– Friluftsteateret Pe Torsa, Folla-fabrikken, bevilgninger, tiltak etc. hatt ønsket effekt? – Eks. Vitensenteret, ungdomssatsing i Nord- Trøndelag, skolemåltid, etablereropplæring, norsk naturbruksutdanning, bredbånd i Nord- .tfou.no
– Eks. Mære landbruksskole, yrkesretting og relevans i fellesfag, kompetansebehov i barnehagen, effekter av utviklingsarbeid… Hva vi driver med IV:Forskningsprosjekter • Prosjekter der vi selv utarbeider problemstilling – og søker om finansiering i forskningsrådets programmer • Store prosjekter som vi vanligvis gjør sammen – Eks: Evaluering av pasientforløp i samhandlingsreformen .tfou.no
– The Medical Home (velferdsteknologi, sammen med bl.a. – Pilotanlegg for biodrivstoff av trevirke (med bl.a. Universitetet i variabler som gjør gjenkjenning mulig, fjernes eller aggregeres) – Oppdragsgiver eier datamaterialet – så .tfou.no
• Oppdragsgiver er ofte glad for at materialet kan brukes mer, f. eks av studenter.
• Dette gjelder spesielt oppdragsgivere i – Representativ utvalgsundersøkelse i 2011 – i alt 2700 respondenter i norske barnehager .tfou.no
– Om hvilke behov ulike ansattgrupper i barnehagen ser for kompetanseheving – innen ulike fag/felt – Rapport 2012:1 ligger på www.tfou.no (inkl. – Ungdoms egenrapporterte forhold til rusmidler, .tfou.no
• Bruk må avklares med hver kommune (data-eier) • Data fra flere skoler kan settes sammen (samme – Kan se på tidstrender, geografiske forskjeller etc.

Source: http://www.tfou.no/upload/sosialtentreprenrtskaptfoupresentasjonnyhetsak.pdf

ukrin.com

INT. J. IMMUNOTHERAPY XIX(2-4) 129-134 (2003)PROTECTIVE EFFECT OF UKRAIN AGAINST ACUTE ACETAMINOPHEN-LEVINA O.A.,1 GONCHAROVA I.A.,2 FILATOVA T.G.,1 NADEEV A.P.,3 NOWICKY W.,4SUKHENKO T.G.,5 KOLESNIKOVA O.P.,5 KOROLENKO T.A.11) Laboratory of Cellular Biochemistry, Institute of Physiology, Russian Academy of Medical Sciences,2) First Hospital of Municipal Infectious Diseases, Novosibirsk, Russ

Microsoft word - cv-ralf mueller-2012-11.doc

Ralf Müller, M.D. Specialist for Anaesthesiology, Intensive Care & Emergency Medicine Stachelbauerweg 4/2 8062 Kumberg Austria Phone: +43 664 633 70 10 Fax: +43 1 804 805 311 02 Email: office@ralfmueller.at URL: www.ralfmüller.at Curriculum Vitae 1 Personal Data Surname Müller Full Names native: German excellent: English, IELTS-Test 2010: 7,0 traces: Spanish, Greek

Copyright © 2010-2014 Online pdf catalog