Tibro.se

Leverantör
Avtal tom
Ansvarig
Ansvarig
upplysningar
(Se finansiella tjänster)Gemensamt avtal med Biblioteksmedia (Plastade o outrustade böcker, ljudböcker) Biblioteksmedia (biblioteksinbundna böcker, Daisy, Musik-CD, Språkkurser, Tidskrifter) Leverantör
Avtal tom
Ansvarig
Ansvarig
upplysningar
Entreprenörer fastigheter se nedan:
Leverantör
Avtal tom
Ansvarig
Ansvarig
upplysningar
Fordon se nedan:
Liten personbil 1101-1300 kg drivmedel
diesel
Leverantör
Avtal tom
Ansvarig
Ansvarig
upplysningar
Liten personbil 1101-1300 kg drivmedel
etanol
Liten personbil 1101-1300 kg drivmedel
hybrid
Liten personbil 1101-1300 kg drivmedel
el
Mellanstor personbil 1301-1500 kg
drivmedel diesel
Mellanstor personbil 1301-1500 kg
drivmedel etanol
Mellanstor personbil 1301-1500 kg
drivmedel hybrid
Mellanstor personbil 1301-1500 kg
drivmedel el
Mellanstor personbil kombi 1301-1500
kg drivmedel diesel
Mellanstor personbil kombi 1301-1500
kg drivmedel etanol
Mellanstor personbil kombi 1301-1500
kg drivmedel hybrid
Stor personbil 1501-1900 kg drivmedel
diesel
Stor personbil 1501-1900 kg drivmedel
etanol
Stor personbil 1501-1900 kg drivmedel
hybrid
Leverantör
Avtal tom
Ansvarig
Ansvarig
upplysningar
Stor personbil 1501-1900 kg drivmedel
laddybrid
Stor personbil 1501-1900 kg drivmedel
El
Stor personbil kombi 1501-1900 kg
drivmedel diesel
Stor personbil kombi 1501-1900 kg
drivmedel etanol
Flexibla (MPV) 1501-1900 kg drivmedel
bensin
Flexibla (MPV) 1501-1900 kg drivmedel
diesel
Flexibla (MPV) 1501-1900 kg drivmedel
hybrid
AWD 900-1900 kg drivmedel bensin Lindströms bil
AWD 900-1900 kg drivmedel diesel
AWD 900-1900 kg drivmedel etanol
Minibuss max 3500 kg drivmedel
diesel
drivmedel diesel
Skåp 2,5-5 kubik, max 3500 kg,
drivmedel diesel
Leverantör
Avtal tom
Ansvarig
Ansvarig
upplysningar
Skåp 5,1-8,9 kubik, max 3500 kg,
drivmedel diesel
Skåp 9-15 kubik, max 3500 kg,
drivmedel diesel
Pickup enkelhytt max 3500 kg,
drivmedel diesel
Pickup dubbelhytt max 3500 kg,
drivmedel diesel
Förp.matr till matdistrib.system (portionsformar m.m.) Leverantör
Avtal tom
Ansvarig
Ansvarig
upplysningar
Försäkringar, tjänstereseförsäk.
AB Friskvård-Rehabiliterings-Institutet Leverantör
Avtal tom
Ansvarig
Ansvarig
upplysningar
Leverantör
Avtal tom
Ansvarig
Ansvarig
upplysningar
Leverantör
Avtal tom
Ansvarig
Ansvarig
upplysningar
Leverantör
Avtal tom
Ansvarig
Ansvarig
upplysningar
Fästningens trafikskola, Skövdebygdens traikskola, Stens trafikskola, Tibro trafikskola Livsmedel, färska grönsaker, rotfrukter, ägg, potatis Leverantör
Avtal tom
Ansvarig
Ansvarig
upplysningar
Portionsformar matdistributionssyst.
Programprodukter för säker kommunikation Serviceavtal automatiska dörrsystem, Bäckliden Serviceavtal automatiska dörrsystem, Fågelviksskolan Leverantör
Avtal tom
Ansvarig
Ansvarig
upplysningar
Serviceavtal hissar i kommunala byggnader Servrar, lagring och produktnära tjänster Leverantör
Avtal tom
Ansvarig
Ansvarig
upplysningar

Source: http://www.tibro.se/PageFiles/3473/AVTALSLISTA%202013-10-01.pdf?epslanguage=sv

igmarkets.co.za

MARKET INFO FOR THE WEEK – Monday 18 January 2010 Table of Contents 1. SA Dividends equities paying out dividends and their last trading day. 2. IdealCFDs Events Calendar Dates for all upcoming Seminars / Profit Centers and Trading 3. Company Calendar 4. SA Publications 5. Foreign Events for the week Summary of daily foreign announcements for the week.

njlm.net2

Original Article GiriShbabu r.J., PrakaSh r., PraShanth h.V., ChandraShEkar S.C. ABSTRACT Statistical Analysis: The results were analyzed using Background: Asymptomatic bacteriuria is a common mean, median and Chi-square (χ2) test. problem in diabetic patients and is associated with risk of Results: A total of 120 (12%) were positive for significant septicemia and pyelonephritis

Copyright © 2010-2014 Online pdf catalog