Eye 1-2006.qxd

M A R K E T I N G
De kracht van kwaliteit
Kwaliteit wordt in marketing-
land vaak vertaald als ‘beter
zijn’ dan de concurrent. Maar
dat is in deze tijd van alleen
maar ‘betere’ producten ach-
terhaald. Welke invulling van
het begrip ‘kwaliteit’ sluit
wél aan bij de consument van
vandaag en morgen?
Wat is een kwalitatief concept? Vroegerkon je als concept meer kwaliteit (meerwaarde voor je geld) bieden door hetovertreffen van de concurrent in hetinvullen van de categoriebehoefte. Een eye zicht op trends
nog lekkerder kaas, een nog schonerwasmiddel, een nog luxer auto. Tegen-woordig is het steeds moeilijker omcontinu te blijven overtreffen en ligt hetgevaar op de loer dat jouw nieuwe vin-ding in no-time wordt gekopieerd doorde concurrentie.
M E E R W A A R D E E N R E L E V A N T I E
De kracht van kwaliteit ligt niet meer in
het overtreffen van de concurrentie,
maar in het overtreffen van de verwach-
tingen van de consument. Door aan de
consument meer relevantie te bieden
Dove promoot de nieuwe schoonheid
dan jouw concurrent.
Als je kijkt naar de merken Nespresso, naast meerwaarde door de perfecte service, jaren steeds belangrijker zullen worden.
zoals de gratis haal- en brengservice bij waarde kunnen toevoegen aan jouw merk.
exclusiviteit met de Lexus-parkeerplekken Z E K E R H E I D B I E D T M E E R W A A R D E
relevantie dan de concurrent en krijgt de consument meerwaarde voor zijn geld.
De kracht van kwaliteit ligt dus in het toe- tentrends geven inzicht in waar relevante zekerheid liever dichtbij, bij onszelf en in zie ook: www.eye.nl
I N S P I R A T I E B I E D T M E E R W A A R D E
Na de moeizame, sombere jaren van
nu gaan we straks weer verlangen naar
nieuwe energie en positivisme. We
gaan opzoek naar merken die ons
inspireren en stimuleren. Merken die
ons helpen om nieuwe ervaringen te
beleven, nieuwe leefregels te vinden of
om onszelf te transformeren. Oprah
Winfrey is zo iemand voor veel vrou-
wen, maar ook een merk als Dove weetvrouwen vanuit zijn visie op schoon-heid te inspireren en misschien wel tetransformeren tot een hoger niveauvan zelfvertrouwen. W E E S W E L D E E E R S T E !
De kracht van kwaliteit ligt niet beslo-
Lexus: sterk in exclusieve service.
ten in een beter product, niet in hetovertreffen van de concurrent maar in niet meer van. Dit uit zich onder andere al in de groei van all-inclusive reizen, de deze ontwikkeling ‘Customer Advocacy’, je waarbij het klantbelang voorop staat. Het eye zicht op trends
E E N V O U D B I E D T M E E R W A A R D E
klinkt misschien als filantropie, maar in De overheid en het bedrijfsleven gaan uit van een rationele burger, die verzot is op bestaansrecht van ieder bedrijf. Uit onder- meer keuzes en meer opties en die al cal- te nemen. Maar als je goed luistert, hoor ger: ‘help, maak mijn leven weer eenvou- nog niet zover, alleen non-profit organisa- Peter Heshof is mede oprichter van strate-
dig en overzichtelijk!’ Hij wil de rust van gisch marketinginnovatie buro BLOOM. Get Hema, Philips en Interpolis in ieder gevalgeholpen om meerwaarde toe te voegenaan hun categorie. B E T R O K K E N H E I D B I E D T
M E E R W A A R D E
De vorige twee behoeften passen duidelijk
binnen de huidige tijdgeest. De volgende
twee behoeften zullen met het verschuiven
van de tijdgeest, in de komende jaren,
meer relevantie gaan krijgen.
Na de kille, individualistische jaren zijn we
op zoek naar contact, warmte en aandacht.
We zijn als mondige en kritische mensen
op zoek naar een betrokken wereld, waar
aandacht is voor de mens en zijn leefomge-
ving. Veel merken zie je hierop inspelen
met allerlei MVO-initiatieven, maar betrok-
kenheid gaat verder dan dat. In Amerika
Old Amsterdam overtreft in smaak.

Source: http://www.tobloom.nl/_datapics/news/Krachtvankwaliteit.pdf

Microsoft word - ct-2294.doc

Indian Journal of Chemical Technology Vol. 16, September 2009, pp. 426-430 Estimation of Ibuprofen solubilization in cationic and anionic surfactant media: 1Department of Chemistry, Berhampur University, Bhanja Bihar, Berhampur 760 007, India 2Department of Chemistry, Roland Institute of Technology, Surya Vihar, Golanthara, Berhampur 761 008, India Email: sreelekha_bu@yahoo.com; ranjanpadhy@ao

Virtuelle colonoscopie ohne nierenprobleme_franz

Colonoscopie virtuelle (avec Colophos) Préparation du colon (pour patients sans La veille de l’examen : insuffisance rénale ou trouble du rythme cardiaque). Vers 16 heures : Boire la première bouteille de Colo- Votre médecin vous a prescrit une colonosco- phos (non diluée), puis pen- dant les deux heures sui- vantes boire au moins 1,5 Cet e

Copyright © 2010-2014 Online pdf catalog