Microsoft word - s40.doc

Tekniska detaljer Serie 40
Ulrich Hermann Tastaturbau, www.uht-tastaturen.de , contact@uht-tastaturen.de - Kan komma att ändras! –
Tekniska detaljer Serie 40

Kännetecken för SERIE 40
optimerad tryckpunkt och tangentanslag genom optimal vinkel enkelt att komma åt alla tangentdetaljer klaviaturen kan öppnas på två olika sätt anslutning på baksidan eller undersidan av klaviaturramen flera klaviaturer kan försörjas med endast en ström- och datakabel (26-polig flatkabel) horisontell tangentjustering (spatium) kan regleras med excenterstift innovativ speciell dämpning av tangentens tillbakaväg (finns redan i SERIE 31’1) Ulrich Hermann Tastaturbau, www.uht-tastaturen.de , contact@uht-tastaturen.de - Kan komma att ändras! – Speciella kännetecken för UHT-klaviaturer
Träklaviatur med patenterad tyngdkraftssimulering och tryckpunktssimulering o Speltyngd och tangentnedslag kan ställas in o Tryckpunktsstyrka och tryckpunktsposition kan ställas in Standardtyper och tillverkning efter ritning o flermanualiga tillverkningar som klaviatursatser varje tangent viktad separat enligt kundens önskemål o principen för repellerande magnetfält genom likapolig anordning o anisotropa hårdferritmagneter, permanent utan kraftförlust o 8 x 8 matris, L- eller H-aktiv, alla kontaktkonfigurationer möjliga o 5V strömanslutning, plug-in eller lödbar o HALL-effektbrytare med permanent magnetisering o långs livslängd för kontakterna och magneterna o det går att koppla samman flera klaviaturer genom UHT-monteringsplattor o alla parametrar som är relevanta för tangentkänslan kan ställas in efter kundens Ulrich Hermann Tastaturbau, www.uht-tastaturen.de , contact@uht-tastaturen.de - Kan komma att ändras! – Standardformer för UHT-KLAVIATURER enligt BDO-normen
Ulrich Hermann Tastaturbau, www.uht-tastaturen.de , contact@uht-tastaturen.de - Kan komma att ändras! – Dimensioner enligt BDO-normen
Ulrich Hermann Tastaturbau, www.uht-tastaturen.de , contact@uht-tastaturen.de - Kan komma att ändras! –
Varianter för tangentbelag

Typ Undertangenter Övertangenter ÖT-bas
Ulrich Hermann Tastaturbau, www.uht-tastaturen.de , contact@uht-tastaturen.de - Kan komma att ändras! –
….fortsättning


Typ Undertangenter Övertangenter ÖT-bas

*) Utförande med delade belag. Solida enheter på förfrågan - andra belag, t.ex. mammut, ormträ eller andra kombinationer på förfrågan - övertangentbelag av trä på förfrågan - tillverkning efter ritning på förfrågan Ulrich Hermann Tastaturbau, www.uht-tastaturen.de , contact@uht-tastaturen.de - Kan komma att ändras! –

Source: http://www.uht-tastaturen.de/downloads/sv/UHT-s40-sv.pdf

Ijfas_vol2

http://bma.org.in/ijfas.aspx Int. J. Fundamental Applied Sci. Vol. 2, No. 1 (2013) 23-28 ORIGINAL ARTICLE Open Access ISSN 2278-1404 International Journal of Fundamental & Applied Sciences Bioinformatics assessment of Functional Genes/Proteins Involved in Obesity-Induced Type 2 Diabetes Ehab M Abdella1, Rasha R Ahmed1, Mohamed B Ashour2, Osama M Ahmed2,3, S

Adult screen

Vernon A. Rosario, MD, PhD ADULT MEDICAL SCREENING Patient Information Chief Complaint Personal Medical History Do you receive regular medical care from a physician or clinic? If yes, please provide the following information: Name of physician or clinic: Address: CURRENT MEDICATIONS: MEDICATION ALLERGIES: Penicillin Have you ever had any of the following: Birth Defects If y

Copyright © 2010-2014 Online pdf catalog