Microsoft word - vasscore.doc

Naam:……………………………………. Datum……………………………………. Op onderstaande lijnen dient u d.m.v. een verticaal streepje aan te geven welke maat volgens u overeenkomt met de pijn, klachten of beperkingen, die u maximaal, minimaal en op dit moment waarneemt. Rechts betekent onuitstaanbare, nauwelijks verdraagbare pijn, klachten of beperkingen Links betekent geen pijn, klachten of beperkingen geen ----------------------------------------------------------- maximaal geen ----------------------------------------------------------- maximaal geen ----------------------------------------------------------- maximaal Toelichting op het meetinstrument Visual Analogue Scale (VAS) Het meetinstrument heeft betrekking op de volgende categorieën Domein ‘Menselijk functioneren’ (ICF) LET OP: De VAS-schaal wordt voor vele doeleinden gebruikt. Hierbij wordt de uitkomstmaat mede bepaald door de doelgroep, de tijdsspanne en de setting waarin de schaal wordt toegepast. De informatie uitgewerkt in dit toelichtingsformulier is niet volledig. Het dient enkel als indicatie voor het gebruik van de VAS-schaal. Korte beschrijving De Visual Analogue Scale is een aspecifieke meetschaal, bestaande uit een horizontale of een verticale lijn. De meest gebruikelijke lengte van de lijn is 100 mm lang. Aan de linker of onderste kant staat de minimum-score, aan de rechter of bovenste kant staat de maximumscore. De patiënt dient loodrecht op de lijn aan te strepen in welke mate hij of zij de gevraagde sensatie beleeft. Het aantal millimeter tussen de door de patiënt aangegeven streep en de minmum-score is de score op de VAS (1-3). Doelgroep Bij diverse soorten patiëntengroepen toepasbaar. Auteur: Oorspronkelijke versie: Freyd (1923) (2). Gemodificeerde versie: meerdere modificaties beschikbaar (zie referentie 2) (2). Nederlandse versie: meerdere versies beschikbaar o.a. Van der Kloot & Vertommen (1989). Meetschaal Opbouw Afhankelijk van de versie; in ieder geval een 100 mm lange lijn met de bijbehorende instructie. Invulinstructie Afhankelijk van de versie; in ieder geval dient de patiënt die plaats op de lijn te markeren die het meest overeenkomt met de sensatie die hij op dit moment ervaart. Meetniveau Per item: wijze van score (0-100) ordinaal meetniveau. De score varieert van 0, helemaal geen sensatie (bijv. pijn), tot 100, ondraaglijke sensatie. De score op de VAS zijn het aantal millimeter tussen de door de patiënt aangegeven streep en de minmum-score is de score op de VAS. De VAS is een aspecifieke meetschaal, waarbij meerdere modificaties worden toegepast in onderzoek. De gegevens die hieronder zijn verwerkt over de methodologische kwaliteit zijn niet volledig, maar geven een indruk over de kwaliteit van de VAS. Interne consistentie Gehele lijst: VAS 14 items (quality of life) Cronbach’s α: N=130, populatie kanker-patiënten: 0.88 (4) Betrouwbaarheid Test-hertest betrouwbaarheid Gehele lijst: VAS 14 items (quality of life) R(Pearson), inter: N=130, populatie kanker-patiënten : 0.11 tot 0.97 (4) VAS (tandpijn) R(Pearson), intra: Tijdsduur: enkele minuten, N=12, populatie Personen met tandpijn : 0.95 -0.99 (5) VAS (stemming) R(Pearson), intra: Tijdsduur: op achtereenvolgende dagen per groep, 0.61, 0.73 & 0.41 – 0.93 (6) VAS (pijn) ICC: Tijdsduur 1 minuut, populatie volwassenen met acute pijn: 0.97 (8) VAS (pijn) ICC: Tijdsduur 1 minuut, populatie volwassenen met acute abdominale pijn: 0.99 (8) Content validity: volgens Sim en Waterfield heeft de VAS (1 item) een geringe content validiteit veroorzaakt door zijn unidimensionaliteit. (9) Discriminant validity: voor de discriminantvaliditeit is in diverse studies onderzoek verricht naar het onderscheidend vermogen van de VAS-schaal. VAS-hunger: Silverstone & Stunkard 1968 (2) VAS-quality of life: Padilla et al 1983 (10) Correlaties tussen de VAS en andere meetinstrumenten Responsiviteit / longitudinale validiteit De responsiviteit van de VAS-schaal (pijn) Populatie: pijnpatiënten (n=79) Meetmomenten: voor de chiropractische behandeling en 6 weken erna. • Taal: orgineel Engels, vertaling Nederlands • Benodigdheden: meetschaal en pen • Randvoorwaarden: Geen • Benodigde tijd: ongeveer 1 minuten (1 item) • Gebruikershandleiding: nee Interpretatie voor de VAS-schaal (pijn): vVoor de sensatie pijn zijn interpretatiegegevens bekend. De volgende VAS-scores kwamen overeen met matige ernstige pijn: Matige pijn: gemiddelde VAS-score = 49 mm., sd = 17 mm. (20) Ernstige pijn: gemiddelde VAS-score = 75 mm., sd = 18 mm. (20) Enkele kantekeningen zijn te plaatsen bij het gebruik van de VAS: De sensatie die op de VAS-schaal (1 item) gemeten wordt, is ééndimensionaal. In de VAS-schaal wordt bijv. alleen pijnintensiteit gemeten. Echter bestaat pijn uit meerdere dimensies, die dan niet achterhaald worden. Het gebruik van andere instrumenten wordt daarbij aanbevolen. (1, 3, 10) Enkele cliënten hebben moeite om een abstracte sensatie op een 100 mm lange lijn te projecteren. (1, 3) De uiterste waarden op de VAS-schaal zijn moeilijk te definiëren en beïnvloeden de markering van de cliënt. (1) Wanneer meerdere VAS-schalen achter elkaar gebruikt worden, zijn cliënten geneigd om de markeringen in het midden van de schalen te plaatsen. (10) Het fotokopiëren van de VAS-schaal dient vermeden te worden, daar afhankelijk van het kopieerapparaat de schaal groter of kleiner kan worden. (10) 1. Wewers M.E., Lowe N.K. A critical Review of Visual Analogue Scales in the Measurement of Clinical Phenomena. Research in Nursing & Health, 1990, 13, 227-236 2. Mc Cormack H.M., Horne de D.J.L., Sheather S. Clinical applications of visual analogue scales:a critical review. Psych Med, 1988, 18, 1007-1019 3. Waterfield J., Sim J. Clinical assessment of pain by the visual analogue scale. Brit J of Th and Rehab, 1996, 3(2), 94-97 4. Padilla G.V., Presant C., Grant M.M., Metter G., Lipsett J., Heide F. Quality of life index for patients with cancer. Research in Nursing & Health, 1983, 6, 117-126 5. Seymour R.A., The use of pain scales in assessing the efficacy of analgetics in post-operative dental pain. European Journal of Clinical Pharmacology. 1982 6. Folstein M. F., Luria R., Reliability, validity, and clinical application of the visual analogue mood scale. Psych Med, 1973, 3, 479-486 7. Bijur P.E., Silver W., Gallagher E.J. Reliability of the visual analogue scale for measurement of acute pain. Acad Emerg Med., 2001, 8(12): 1153-1157 8. Gallagher, E.J., Bijur, P.E., Latimer C., Silver W. Reliability and validity of a visual analogue scale for acute abdominal pain in the ED. Am J Emerg Med. 2002, 20(4): 287-290 9. Sim J, Waterfield J. Validity, reliability and responsiveness in the assessment of pain.Physiotherapie Theorie and Practice, 1997, 13, 23-37 10. Gift A.G., Visual analogue Scales: Measurement of subjective phenomena. Nursing Research, 1989, 38 (5), 286-288 11. Ahles T.A., Ruckdeschel J.C., Blanchard E.B., Cancerrelated pain II, Assessment with visual analogue scales. Journal of Psychosomatic research, 1984, 28, 121-124 12. Downie W.W., Leatham P.A., Rhind V.M., Wright V., Branco J.A., Anderson J.A. Studies with pain rating scales. Annals of the Rheumatic Diseases, 1978, 37, 378-381 13. Bolton J.E., Wilkinson R.C., Responsiveness of pain scales: a comparison of three pain itensity measures in chiropractic parients. J of malipulative and physiological therapeutics, 1998, 21(1), 1-7 14. Scott J., Huskinson E.C. Vertical or horzontal visual analogue scales. Annals of the rheumatic Diseases, 1979, 38, 560 15. Kim E.J., Buschmann M.T. Reliability and validity of the faces pain scales with olderadults. Int J Nursing studies, 2006, 43, 447-456 16. Davies B., Burrows G., Poynton C. A comparative study of four depression rating scales. Austrilian and New Zealand Journal of Psychiatry, 1974, 9, 21-24 17. Little J.C., McPhail N.I. Measures of depressive mood at montly intervals. Britische J of Psych, 1973, 122, 447-452 18. Handley S.L., Dunn T.L., Waldron G., Baker J.M.Tryptophan, cortisol and puerperal mood. BritischJ of Psychiatry, 1980,136,498-508 19. Homblow A.R., Kidson M.A., The visual analogue scale for axiety: A validation study. Australian and New Zealand J of Psychiatry, 1976, 10, 339-341 20. Collins L.C., Moore A., McQuary H.J. The visual analogue pain intensity scale: whatis moderate pain in millimettres. Pain, 1997, (1-2), 95-97

Source: http://www.fysiotherapiepraktijk.nl/pdf/VASscore.pdf

Mise en page

Dialogues in Cardiovascular Medicine - Vol 16 . No. 2 . 2011 Alexander Lyon, MA, BM, BCh, MRCP, PhD Walport Clinical Lecturer in Cardiology - Department of Cardiac Medicine National Heart and Lung Institute - Imperial College - Flowers Building 4th floor - London SW7 2AZ - UK (e-mail: a.lyon@imperial.ac.uk / www1.imperial.ac.uk/medicine/people/a.lyon) Dialogues Cardiovasc Med. 2011;

Curriculum vitae

Robert Owen Newbury, M.D. Curriculum Vitae CURRICULUM VITAE PERSONAL DATA: Canadian, permanent resident of the United EDUCATION: POSTGRADUATE EDUCATION: Resident, Pathology (Anatomic and Clinical Robert Owen Newbury, M.D. Curriculum Vitae PROFESSIONAL EXPERIENCE: Children’s Hospital & Health Center Robert Owen Newbury, M.D. Curriculum Vitae Walw

Copyright © 2010-2014 Online pdf catalog