Microsoft powerpoint - 03-katéter asszociált infekciók kezelése 2008 1127.ppt

Katéter asszociált
infekciók kezelése
Ludwig Endre
Exit – site (bementeli nyílás)
infekció
¾ Kórokozó általában staphylococcus
¾ Lokális kezelésre (mupirocin) jól reagál
Felmerülő kérdések
1. Megtartható-e a katéter vagy sem?
2. Hogyan kezelni a beteget, ha

megtartjuk a katétert?
3. Kell-e a beteget kezelni, ha
eltávolítottuk a katétert?
Megtartható-e a katéter vagy sem?
¾ A megtartás mellett szól:
ƒ a diagnózis bizonytalansága
(sok esetben)
ƒ a katéter szükségessége
ƒ az újra szúrás (behelyezés) nehézsége
és a beteg megterhelése
ƒ költségnövelés
Megtartható-e a katéter vagy sem?
¾ Általánosságban eltávolítás javasolt, ha
ƒ a bakteremia több mint 72 órán túl
észlelhető és
ƒ a beteg súlyosan immunszupprimált
ƒ protézis van a betegben
ƒ endocarditis szempontjából
veszélyeztetett
Megtartható-e a katéter vagy sem?
Megtartható
Nem tartható
koag. neg. staph S. aureus
Gram-negatívok Candida spp.
siker ráta>75 %
Katétervég tenyésztés
¾ általános felfogás: rutinszerű tenyésztés
nem javasolt, csak bakteremia esetén
¾ de ha a klinikai kép infekció mellett szól,
negatív HK mellett az eltávolított
katétervég pozitív tenyésztési eredménye
indokolhat antibiotikum kezelést (?)
¾ Park et al: 333 pozitív katétervég
tenyésztést 7 bakteremia illetve
fungaemia követett 28 napon belül
(S.aurus. P.aeruginosa Candida spp.,
Enterococcus spp.)

Kezelés a katéter eltávolítása után
¾ Perzisztáló láz, thrombophlebitis esetén
a klinikai kép kiértékelése endocarditis,
szeptikus metasztázisok irányában

¾ Staphylococus aureus esetében nagy
valószínűséggel lehet számolni septikus
embolizációval (tüdő, csont stb.) –
kezelés 7-21 nap

¾ Egyedi elbírálás
Antibiotic lock therapy
(antibiotikum zár?)
¾ A katéter feltöltése antibiotikum tartalmú
oldattal szisztémás kezelés mellett
¾ Elv: az igen magas koncentrációjú
intraluminális antibiotikum megakadályozza a
kolonizációt (prevencióként) illetve eradikálja
a kórokozót a katéterben

Antibiotic-lock therapy for long-term intravascular
catheter-related bacteraemia: results of an open, non-
comparative study
Fernandez-Hidalgo N et al JAC 2006, 57, 1172
¾ 115 epizód 98 betegben
¾ Diagnosztikus kritérium: 5x magasabb csíraszámú
patogén a kanülből levett vérből, mint a
perifériáról

¾ Katéter alkalmazás célja: kemoterápia (50 eset),
parenterális táplálás (24), hemodialízis (37)
kemoterápia+táplálás (4)

¾ Bakteraemia fellépéséig eltelt átlagos idő 105 nap.
¾ Kórokozók: 56 CoNS, 20 S.aureus, 11 E.coli, 5
P.aeruginosa
Antibiotic-lock therapy for long-term intravascular catheter-
related bacteraemia: results of an open, non-comparative study
Fernandez-Hidalgo N et al JAC 2006, 57, 1172
¾ Alkalmazott kezelés: szisztémás kezelés +
2000 mg/l vancomycin, 2000 mg/l ciprofloxacin vagy
amikacin +heparin zár
A terápia teljes időtartama 10-14 nap, 3 naponta
kvantitatív tenyésztés mindegyik katéter lumenből és
újabb zár
Eredmények:
¾ katéter vér tenyésztés negatív 100%-ban 7 napon belül
¾ sikeres terápia 83 %
¾ sikertelen terápia (vagy korai relapsus) 21 esetben,
ebből 9 S. aureus (50 %)
¾ Konklúzió: az antibiotikum zár + szisztémás kezelés
sikeres lehet, kivétel S. aureus
Alkalmazott gyógyszerek
antibiotikum-zár terápiában
¾ Cefazolin, ampicillin, cefotaxim,
gentamicin, vancomycin, minocyclin
¾ A vizsgálatok meta-analizise szerint az
antibiotikum-zár alkalmazása hatékony
módszer a katéter infekciók megelőzésére
is hemodializált betegekben ( Yahav et al.
CID 2008 47, 83)

Összefoglalás
¾ Jól észlelhető irányzat a tartós katéterek
megtartása
¾ Nem javasolt a katéter megtartása
S. aureus és Candida spp. esetén
¾ Az antibiotikum-zár alkalmazása egyre
elfogadottabb módszer a katéter
infekciók megelőzésére és kezelésére

Source: http://www.infekciokontroll.hu/files/OATT2008%20Siofok/ludwig_endre_kateter_asszocialt_infekciok_kezelese.pdf

Microsoft word - lolamp_press release_nt situation_final_012210

News Release For Immediate Release January 25, 2010 Josh Hushon, Filament Marketing 608.310.5335 or joshh@filamentmarketing.com BETTER NUTRITION CAN REPLACE MEDICATED MILK REPLACERS Shoreview, Minn. – The Food and Drug Administration has ruled that milk replacers may no longer be manufactured with the combination drug of neomycin and oxytetracycline, better known as neo-te

xn--maden-2sa.es

Esta historia surgió por sí misma, se desarrolló como ella quiso y se terminó cuan-do a ella le dio la gana. Yo no me siento particularmente responsable de lo que aquí se cuenta. Incluso he intentado cambiar alguna de sus partes, por ver si conseguía introducirle un poquito más de ingenio y profundidad al tema. Imposible, si probaba a cambiarle algo toda la trama se venía abajo, no admit

Copyright © 2010-2014 Online pdf catalog