Salbutamol zo nodig schema_antonius

Dosering: In 1 pufje zit 100 mcg. In 1 inhalatie via de Ventolin diskus zit 200 mcg. Salbutamol 100 / 200 microgram zo nodig puff(s) Start Salbutamol Je start de toediening van Salbutamol zodra de eerste verschijnselen/klachten optreden: Werking Bij correct inhaleren werkt Salbutamol binnen 10 à 15 minuten. Mocht een pufje niet goed zijn gegaan kan je deze puf gerust nogmaals herhalen. Salbutamol werkt ongeveer 3-4 uur; merk je dat je kind na 3 uur opnieuw toenemende klachten heeft geef dan weer Salbutamol ( 2 pufjes). Toediening Salbutamol 100 mcg mag zo nodig elke 3 uur gegeven worden, 2 tot 4 pufjes per keer. Als je kind veel eerder dan na drie uur alweer pufs nodig heeft moet je die wel geven, maar dan moet er ook overlegd worden met de huisarts, huisartsenpost of SEH. Als je kind de Salbutamol elke 3 uur nodig heeft is het belangrijk hier minimaal 24 uur mee door te gaan (eventueel 48 uur). Dit betekent dat je ook ’s nachts moet doorgaan met puffen met Salbutamol elke 3 uur. Je kind krijgt dan dus 8 x daags 2 tot 4 pufjes ( 8 x daags 200 tot 400 mcg). Waarschuwen huisarts/kinderarts: In eerste instantie neem je contact op met de huisarts, tenzij expliciet is afgesproken dat je direct de kinderarts mag bellen: als er geen verbetering of zelfs een toename van de klachten is ondanks het geven van de Salbutamol. als je 48 uur Salbutamol à 3 uur aan het geven bent en van mening bent dat je nog niet kunt gaan afbouwen met de Salbutamol. als de Salbutamol minder dan 1 uur werkt als je kind hoge koorts krijgt die langer dan 24 uur aanhoud (temperatuur van boven de 39.0 graden), pijn bij het hoesten/ademhalen en je bemerkt geen of te weinig werking van de Salbutamol. 1. Geef elke puf apart: d.w.z 1 pufje per keer in de voorzetkamer. 2. Altijd geldt dat je ervan overtuigd moet zijn dat er op een correcte manier is 3. Een duidelijke afname van de klachten betekent dat je kind bij de volgende toediening van de medicatie eigenlijk nog klachtenvrij is. Merk je een duidelijke afname van de klachten dan kan je de Salbutamol weer gaan Het afbouwen van de Salbutamol gebeurt op geleide van de klachten van je kind en wel 2 pufjes Salbutamol inhaleren à 4 uur gedurende 24 uur (zowel dag en nacht) • na 24 uur van 6 x daags naar 3 - 4 x daags 2 pufjes: Bij duidelijke afname van klachten doorgaan met 2 pufjes Salbutamol inhaleren 3 à 4 keer overdag op de volgende tijdstippen: 8.00-13.00-18.00-23.00 uur. Zonodig ‘s nachts eenmalig 2 pufjes Salbutamol erbij geven. Bij duidelijke afname van klachten 1 à 2 pufjes Salbutamol zonodig per dag. Afbouwschema na opname astma exacerbatie ( in te vullen door arts) Dag van ontslag: ……. Pufs á ……….uur ( wel/geen nachtpauze) ……. Pufs á ……… uur ( wel/geen nachtpauze) ……. Pufs á ……… uur ( wel/geen nachtpauze) ……. Pufs á ……… uur ( wel/geen nachtpauze) ……. Pufs á ……… uur ( wel/geen nachtpauze) ……. Pufs á ……… uur ( wel/geen nachtpauze)

Source: http://luchtwegportaal.com/wp-content/uploads/2011/10/Salbutamol-zo-nodig-schema_Antonius.pdf

Microsoft powerpoint - sot 2009 gradn list.ppt

Building a Database of Developmental Neurotoxicants: Evidence from Human and Animal Studies W. Mundy1 , S. Padilla1 , T. Shafer1, M. Gilbert1 , J. Breier1,2, J. Cowden1, K. Crofton1 , D. Herr1, K. Jensen1, K. Raffaele3 , N. Radio4, and K. Schumacher5. 1Neurotoxicology Div. U.S. EPA, RTP, NC 27711; 2Curriculum in Toxicology, Univ. of N.C. at Chapel Hill, Chapel Hill, NC, 2751

Pgina 2 de 4

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA REPÚBLICA SALA CIVIL TRANSITORIA CAS. N° 2844-2002 (*) LIMA NULIDAD DE ACTO JURÍDICO SENTENCIA Lima, veintisiete de enero del dos mil tres.- LA SALA CIVIL TRANSITORIA DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA REPÚBLICA; Vista la causa número dos mil ochocientos cuarenticuatro - dos mil dos; en Audiencia Pública de la fecha y producida la vota

Copyright © 2010-2014 Online pdf catalog