Microsoft word - skräddarsydd mediciniering.doc

Dags för skräddarsydd medicinering
Bättre behandling, färre biverkningar och mindre kostnader kan bli resultatet när
”personliga läkemedel” utvecklas.

– Inom farmakogenetiken försöker vi kartlägga hur de ärftliga faktorerna
inverkar på hur människor reagerar på läkemedel, säger professor Håkan Melhus
på institutionen för medicinska vetenskaper.

”Felaktig” medicinering orsakar stort lidande och kostar många miljarder i extra
sjukvårdskostnader per år. Läkemedelsbiverkningar har beräknats vara den fjärde till
sjätte vanligaste dödsorsaken i USA. En orsak till feldosering eller olämplig medicinering
med läkemedel är att våra kroppar inte tar hand om läkemedel på exakt samma sätt. Det
finns små individuella skillnader i vår arvsmassa som gör att vi reagerar olika, till
exempel bryter vi inte ner läkemedel lika snabbt.
– Fem till tio procent av befolkningen bryter ner vissa läkemedel långsammare än andra, säger Håkan Melhus, nybliven professor i molekylär medicin och klinisk
farmakologi samt förra årets mottagare av Uppsala universitets Fernströmpris för främst
sin benskörhetsforskning.

Diger kartläggning
Det finns tre miljarder kemiska baser (A, T, C och G) i varje människas arvsmassa. Tre
miljoner av dessa sitter inte ihop likadant hos varje individ utan gör att vi skiljer oss åt.
Inom farmakogenetiken försöker man bland annat att kartlägga hur ärftliga faktorer, det
vill säga skillnader bland dessa tre miljoner baser, inverkar på hur vi reagerar på
läkemedel. Exempelvis kan personer med en viss kombination av några av de kemiska
baserna bryta ner ett läkemedel mycket långsammare än normalt och därmed få svårare
biverkningar.
Att lokalisera alla dessa baser och baskombinationer är dyrt och görs i stora internationella samarbeten. För att se om dessa basskillnader mellan individer påverkar hur vi reagerar på läkemedel krävs framför allt stora dyra läkemedelsstudier, vilka främst görs av läkemedelsföretagen. – Här vid institutionen tittar vi på några få i taget och hur de inverkar vid några särskilda läkemedelsbehandlingar, som blodtrycksmediciner, behandling med
blodförtunnande medel och hjärtmedicinen digoxin, förklarar Håkan Melhus. Ett annat
område gäller allvarliga biverkningar av anti nflammatoriska läkemedel.

Svåra biverkningar
I förra Universen beskrevs hur män och kvinnor ibland reagerar helt olika på samma
läkemedel. Det är egentligen farmakogenetik på metanivå – en hel kromosom skiljer och
inte bara en kemisk bas i en gen. Håkan Melhus tycker att genusaspekten är lite
bortglömd.
– Vi har sett att kvinnor får för höga doser av hjärtmedicinen digoxin och fler biverkningar. Nu tittar vi på hur epilepsimediciner inverkar olika på män och kvinnor. Det man hemskt gärna vill komma åt är varför en del får väldigt svåra biverkningar. Som exempel nämner han en epilepsimedicin som hos vissa personer gör att huden lossnar. Det skulle bespara patienter stort lidande och sjukvården kostnader om biverkningar kan undvikas. Rätt läkemedel direkt
I dag används trial and error i stället. För personer som exempelvis behöver
blodtryckssänkande medicin finns flera olika slags preparat. Ofta prövas först det
billigaste läkemedlet. Fungerar inte det, testas ett annat, och så vidare.
Blodtryckssänkande medel kan till och med höja blodtrycket för en viss patientgrupp.
Kan man hitta vilka basvariationer i arvsmassan som passar bäst ihop med vilken typ av
medicin vore mycket vunnet.
– Förhoppningen är att man inte ska behöva pröva så många mediciner innan det blir Kanske kommer vi så småningom att ha en magnetremsa på patientbrickan med information om vår särskilda genprofil. Redan i dag kan läkaren göra ett gentest, en så kallad genotypning, vid särskilda sjukdomar innan receptblocket plockas fram. Text: Jeanette Neij Artikeln får inte publiceras eller kopieras, vare sig helt eller delvis, utan författarens tillstånd.

Source: http://www.neij.se/text/pdf/forskning/Skraddarsyddmediciniering.pdf

Extended travel permission & medical form - student

EXTENDED TRAVEL PERMISSION & MEDICAL FORM - STUDENT Please complete both sides Student’s Name _________________________________________ Date__________________ Name as printed on passport (exact spelling):_________________________________________ Student’s Age _________ Student’s Date of Birth ___________________________________ Class/Club/Team Traveling _________________

tijdschriftvoorpsychiatrie.nl

Acute ingrijpmedicatie; literatuuroverzicht en aanbevelingenachtergrond  Nederland  kent  geen  richtlijn  voor  het  snel  en  kortdurend  toepassen van ingrijpmedicatie bij acute opwindingstoestanden, agitatie of agressie in het kader van een psychiatrisch toestandsbeeld. doel  Bieden  van  een  overzicht  van  medicatiestrategieën

Copyright © 2010-2014 Online pdf catalog