Overzicht medische en paramedische kosten

Overzicht medische en paramedische kosten

Voorwoord

Hierbij volgt een lijst van medische en paramedische kosten waarvoor u een tussenkomst kan aanvragen.
Deze lijst kan altijd aangevuld worden met andere medische en paramedische kosten, maar enkel na
overleg met de betrokken diensten.
Deze voorbeelden van tussenkomst in de subsidiëring zijn opgemaakt in de veronderstelling dat de
minderjarige in regel is met de mutualiteit. De subsidiëring is beperkt tot het remgeld of het maximum van
het honorariatarief RIZIV.
Enkel gespecialiseerde doktersconsultaties, op doorverwijzing van de huisarts, kunnen in aanmerking
komen. Gewone doktersconsultaties worden niet gesubsidieerd.
Preventieve behandelingen worden niet gesubsidieerd. Vb.: labo onderzoeken inzake drugsgebruik,
inentingen (griep – baarmoederhalskanker - …), tandconserverende behandelingen, luizen, …
ADHD
Soort kost
Tussenkomst
Opmerkingen
medicatie vb.: Concerta, Rilatine, Risperdal,… Allergieën
Soort kost
Tussenkomst
Opmerkingen
Astma
Soort kost
Tussenkomst
Opmerkingen
Andere medische kosten
Soort kost
Tussenkomst
Opmerkingen
Dagkliniek (zonder overnachting)
Soort kost
Tussenkomst
Opmerkingen
Dermatologie
Soort kost
Tussenkomst
Opmerkingen
Dieetbehandeling
Soort kost
Tussenkomst
Opmerkingen
Heelkundige ingreep
Soort kost
Tussenkomst
Opmerkingen
Hospitalisatie (met of zonder overnachting)
Soort kost
Tussenkomst
Opmerkingen
Geen subsidiëring voor het persoonlijke aandeel in de ligdagprijs en persoonlijke uitgaven vb: water, Eenpersoonskamer enkel op medisch advies Kinesitherapie
Soort kost
Tussenkomst
Opmerkingen
Niet preventieve labo onderzoeken
Soort kost
Tussenkomst
Opmerkingen
Logopedie
Soort kost
Tussenkomst
Opmerkingen
Medicatie
Soort kost
Tussenkomst
Opmerkingen
In het raam van het psychisch herstel vb: Concerta, Rilatine,… Geen tussenkomst medicatie voor gewone ziektes vb: antibiotica,… Neurologie
Soort kost
Tussenkomst
Opmerkingen
Oftalmologie
Soort kost
Tussenkomst
Opmerkingen
Onderzoeken
Soort kost
Tussenkomst
Opmerkingen
Oncologie
Soort kost
Tussenkomst
Opmerkingen
ORL-NKO
Soort kost
Tussenkomst
Opmerkingen
Orthodontie (stomatologie)
Soort kost
Tussenkomst
Opmerkingen
Orthopedie
Soort kost
Tussenkomst
Opmerkingen
Pediatrie
Soort kost
Tussenkomst
Opmerkingen
Psychotherapie / Psychiatrie
Soort kost
Tussenkomst
Opmerkingen
Revalidatie
Soort kost
Tussenkomst
Opmerkingen
Tandheelkunde (stomatologie)
Soort kost
Tussenkomst
Opmerkingen
Extractie van tanden in het kader van orthodontische behandelingen Therapie
Soort kost
Tussenkomst
Opmerkingen

Source: http://www.pleeggezinnendienstgenk.be/downloads/2012/Overzicht%20medische%20en%20paramedische%20kosten.pdf

Microsoft word - l'analyse des questionnaires.doc

FESTIVAL ELECTRO-CLIQUE 4, DU 9 AU 12 JUIN 2010 – L’ANALYSE DES QUESTIONNAIRES Pour le festival Electro-Clique 4 , du 9 au 12 juin 2010 JOUR Questionn. nous avons réalisé 176 questionnaires, divisés entre les quatre Mercredi journées. En particulier, 20 questionnaires le mercredi avant le Jeudi ciné concert, 15 avant les concerts des détournements Vendredi électromusicaux, 74

1-31-06.pub

Making America Organic.One Home At a Time! January 31-February 2, 2006 Harvest Blend Regular P.O. Box 1138, Clarcona, FL 32710 407-522-1502 http://www.orlandoorganics.com Should Diet Pill Go Over The Counter? whether there would be any lasting benefit "There is no magic pill for weight loss and counter sales of a weight-loss pill now sold orlistat is not a magic pill.

Copyright © 2010-2014 Online pdf catalog