Microsoft word - document7

Farmacotherapie bij somatoforme stoornissen Farmacotherapie is de naam voor de behandeling (therapie) van psychische stoornissen met geneesmiddelen (farmaca). Het toedienen of voorschrijven van geneesmiddelen wordt ook medicatie genoemd. Mensen met een somatoforme stoornis kunnen in bepaalde gevallen effectief met medicijnen behandeld worden. Moderne antidepressiva Moderne antidepressiva zijn de eerste keus bij behandeling van mensen met een somatoforme stoornis. Voorbeelden van deze medicijnen zijn: citalopram, fluoxetine, fluvoxamine, paroxetine, sertraline en venlafaxine. Benzodiazepines Er is een groep medicijnen die ook bij mensen met een somatoforme stoornis worden voorgeschreven. Dat zijn de benzodiazepines. Voorbeelden van deze medicijnen zijn alprazolam, clonazepam, diazepam en oxazepam. Ze worden veel voorgeschreven, omdat ze effectief zijn in het verminderen van angst- en spanningsklachten. Ook kunnen ze spierspanning of slaapproblemen verminderen. Deze medicijnen zijn echter geen eerste keuze. De reden daarvan is onder andere dat ze tot afhankelijkheid kunnen leiden. Cognitieve gedragstherapie Indien u al ingesteld bent op een antidepressivum, maar toch nog last heeft van uw klachten dan geven wij er de voorkeur aan om u eerst met cognitieve gedragstherapie te behandelen. Gedurende deze periode zal de medicatie in principe voortgezet worden. Indien de cognitieve gedragstherapie effectief blijkt, zal in overleg met u nagegaan worden of het verstandig is de medicatie af te bouwen. Voor meer achtergrondinformatie over het gebruik medicatie wordt u verwezen naar de folder daarover van de Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie. Voor wie? Farmacotherapie is geschikt voor cliënten met een somatoforme stoornis die dit als eerste keuze behandeling willen toepassen, of bij wie cognitieve gedragstherapie onvoldoende effect heeft. Hoe? Als u al bent ingesteld op het gebruik van medicijnen, dan zult u allereerst het gebruik van dit soort medicijnen goed in een dagboek gaan bijhouden. Daarna wordt u verzocht om het medicijn op vaste tijdstippen in te nemen. Hiermee bereiken we dat het innemen wordt losgekoppeld van de klachten. Dit is ook verantwoord, omdat bij dagelijks gebruik op vaste tijdstippen er voldoende werking is. Tot slot maakt de behandelaar samen met u, meestal aan het einde van de behandeling, een stappenplan om de benzodiazepine te gaan afbouwen. De farmacotherapiegesprekken vinden plaats met een psychiater of arts assistent. In de opbouwfase vinden deze gesprekken één tot twee keer per week plaats. Wanneer u goed bent ingesteld op de medicatie is dit eens per één tot drie maanden. Als er een reden is om de medicatie af te gaan bouwen, dan vindt overleg plaats met de behandelend therapeut. De frequentie van deze gesprekken is minimaal eens per vier weken. Waar en wanneer? Farmacotherapiegesprekken zijn op afspraak en vinden plaats op een locatie van Pro Persona. Meer informatie Heeft u vragen, neem dan contact op met uw hulpverlener.

Source: http://www.propersona.nl/files/folders/67/Farmacotherapie%20-%20web.pdf?nd=1391704449

Untitled 2

You might have noticed that I just lost my dear doggie companion, friend and family member in August of 2011.  This article is about losing your 4-legged best friend, and the decision to find another furry friend. There is rarely a more difficult decision than finding the time to let your best friend go to Rainbow Bridge. So, how do you know?  In my own circumstance, I knew in my heart my dog w

Clinical protocol for cellulitis

CLINICAL PROTOCOL FOR CELLULITIS Inclusion Criteria Exclusion Criteria Cellulitis of the face, neck or perineum (unless agreed by an Infectious Diseases Physician). dosing and not under the care of a Paediatrician. Rapidly progressive soft tissue infection, skin necrosis or impending septic shock (fever >38.5°C, been assessed as stable, has a clear diagnosis and prognosis an

Copyright © 2010-2014 Online pdf catalog