Pietarsaaren cityryhmä r

PRESSINFO
Staden Jakobstads (huvudägare), Jakobstads Citygrupp r.f.:s och Yrkeshögskolan NOVIA’s samägda projekt Quality Shopping District Jakobstad/Pietarsaari Österbottens förbund har beviljat delfinansiering för projektet Quality Shopping District Jakobstad/Pietarsaari från Europeiska regionala utvecklingsfonden under programperioden 2007-2013. Quality Shopping District Jakobstad/Pietarsaari (QSDJP) projekts målsättning är att främja Jakobstadsregionens handelscentrums möjligheter att bevara och utveckla det nuvarande utbudet och servicenivån samt öka centrumhandelns tillgänglighet och dragningskraft genom att förstärka och förbättra företagens konkurrenskraft, nätverkande och kunnande bl.a. via seminarier och brain storming tillfällen i syfte att höja kvaliteten i regionens handelscentrum. Projektet förbättrar sysselsättning, tryggar arbetsplatser och stöder hållbar utveckling och gröna värden och värnar om stadsmiljöns attraktivitet. Projektet stöder och söker nya idéer och förslag till att minska biltrafiken utan att tillgängligheten störs avsevärt samt främjar med idéer bildandet/skapandet av attraktiva fotgängarbetonade zoner, cykelparkeringar och cykelvägar i centrum samt skyltning in och i centrum. Projektet ger möjligheten att påverka miljö- och centrumplaneringen, inplantera nya, hållbara utvecklingsidéer redan i planeringsprocessen. Jakobstadsregionens handelscentrums mål är att försäkra sin position som en av de levande regionstadskärnorna i Österbotten i denna hårdnande konkurrens om kunder. Verksamheten enligt projektplanen
Kartläggning av centrumföretagens nuläge. Hitta nya konkreta mätare och mätningssystem samt uppdateras vid behov. Kundundersökning (intervjuer) om vad våra kunder/besökare anser om Jakobstadsregionens handelscentrum mår i dag. Kunders/besökares åsikter om centrums nuläge kartläggs genom kundintervjuer. Marknadsföringskampanj "Handla lokalt" Varför man skall handla lokalt? Skapas på basen av resultat av kundundersökningen. Nya större evenemang/ konst- och kulturprojekt öka centrums kvalitet, attraktivitet och dragningskraft. Tema, målgrupp, tidpunkt för Image Branding –handbok. Hjälper mikro och små centrumföretag att effektivera sitt tanke- och arbetssätt vad gäller företagets image, marknadsföringsstrategi och kundanskaffning bl.a. med använda av Quality Shopping District Jakobstad/Pietarsaari partners & finance QSDJP-Projektet skapar nya nätverk som främjar till innovativt tänkande t.ex.
Ändringar i kundströmmar/-beteende för att kunna reagera tillsammans Främja handelscentrum möjligheter att bevara och utveckla det nuvarande utbudet och servicenivån. (öka centrumshandelns Förbättra företagens konkurrenskraft, nätverkande och kunnande bl.a. Projektet förbättrar sysselsättningen, tryggar arbetsplatser och stöder hållbar utveckling och gröna värden, samt värnar om stadsmiljöns kvalitet (samarbetsparterna skall fokusera sina gemensamma krafter). Principen hållbara utveckling – nya idéer till hållbara redan i början av planerings processen. Behovet att skapa nya sätt att samarbeta, samla Quality Shopping District Jakobstad/Pietarsaari Quality Shopping District Jakobstad/Pietarsaari partners & finance

Source: http://qualityshoppingjakobstad.fi/wp-content/uploads/2013/11/PRESSINFO-28.01.20131.pdf

vitalitys.ch

Veterinary Dermatology 2004, 15 , 99 –107 Treatment of dermatophytosis in dogs and cats: review of published studies Department of Medical Sciences, School of Veterinary Medicine, University of Wisconsin-Madison, ( Received 31 January 2003; accepted 24 July 2003) Abstract The recent literature

zyvoxassist.com

P at i e n t R e f e R R a l f o R m ALL FIELDS ARE REQUIRED. compLEtE AnD FAx thIS FoRm to (855) 998-6951. FoR ASSIStAncE oR ADDItIonAL InFoRmAtIon, cALL (855) 239-9869 1. PATIENT INFORMATION 2. INSURANCE INFORMATION o Patient does not have insurance o Insurance information provided belowName _______________________________ DOB _ _ / _ _ / _ _ _ _ Gender ______o Copy of both sides

Copyright © 2010-2014 Online pdf catalog