Alles is economie

“Alles is economie”
Relaties tussen ziekten en industriële belangen
Genezen medicijnen en chemicaliën of veroorzaken ze ziekten? De chemische landbouw leidt tot verminderde vitaminen en mineralen in landbouwproducten.
Minder vitaminen en mineralen, minus 80% in 100 jaar, leiden tot een verzwakt immuunsysteem.
Een verzwakt immuunsysteem leidt tot ziekte.
Ziekte leidt tot medicatie.
Medicatie leidt tot meer ziekte en meer medicatie.
Veel vitaminen en mineralen zijn de afgelopen jaren verboden, dus:Medicijnen, medicijnen, medicijnen, dus
Kosten, kosten, kosten . . . . .
Slechte voeding en te veel suikers leiden tot diabetes Medicatie leidt tot andere ziekten waaronder kanker Andere ziekten leiden tot medicatie, vaak levenslang Hoog cholesterol leidt tot medicatie (men zegt: ter voorkoming van hartproblemen)
Cholesterolmedicatie (Statines) leidt tot diabetes
Diabetes geeft een verhoogd gevaar op hartproblemen
Diabetes leidt tot meer medicatie, hart– en vaatziekten en kanker
Een dure omweg

(met toestemming vertaald en overgenomen en aan NL situatie aangepast) Relaties tussen ziekten
Genezen medicijnen en chemicaliën of veroorzaken ze ziekten? Introductie
De verwevenheid van ons gezondheidssysteem en de farmaceutische industrie is (te) groot geworden.
Doordat de mensheid de gezondheidszorg op de eerste plaats heeft gezet is er zelden een open discussie
mogelijk over hoever we eigenlijk moeten gaan. Alles wat met gezondheid te maken heeft móet gebeuren,
ongeacht de kosten, dat lijkt althans het credo van de laatste jaren. Zorgvuldigheid in de overweging van
wel of niet medisch ingrijpen raakt op de achtergrond. Steeds vaker zijn protocollen de baas in de uitvoe-
ring van de directe gezondheidszorg. Het gezonde verstand van de bevlogen medicus wordt steeds minder
aangesproken. De zorg kraakt in zijn voegen, qua resultaat en betaalbaarheid.

Enkele vragen:
1. Is het medicaliseren van aandoeningen en gevoelens altijd wel terecht? Is liefdesverdriet een ziekte?
2. 1949: 120 psychische ziekten, 2010: 396 psychische ziekten, waar worden ze gemaakt en in wiens belang?
3. Kanker 1950: overlevingskans 3%, 2009: overlevingskans 3% en dat na al die miljarden Euro’s voor onderzoek.
4. Waarom worden alle goedkope alternatieve behandelingen weggehoond, verboden of geblokkeerd?
In wiens belang is dit? Er is een imposante hoeveelheid alternatieve, bewezen mogelijkheden beschikbaar, maar
velen zijn verboden of worden afgedaan als “niet wetenschappelijk bewezen”. 80% van alle medisch handelenheeft overigens géén wetenschappelijke basis . . . . Waarom is het bij alternatieve methoden WEL een criteriumen bij reguliere methoden NIET? In wiens belang is dit? 5. Medicijnen helpen mensen, maar veroorzaken vrijwel altijd bijwerkingen die leiden tot andere ziekten.
Wat zijn de kosten en wat de baten van deze manier van werken? 12 % van de ziekenhuisopnames is het gevolg van farmaceutische medicatie.
6. Steeds meer ziekten worden uitgevonden en voordat ze “uitbreken” is er al sprake van medicatie met bijwerkin- gen. Dus medicatie van gezonde mensen wordt steeds belangrijker, maar veroorzaken ook niet bestaande ziek-ten bij de patiënt. zie blad 2 voor voorbeelden, relaties tussen cholesterolmedicatie en het ontstaan van diabetesen het medicaliseren hiervan en als gevolg daarvan verhoogde kans op depressie en zelfmoord.
7. Wat is het netto resultaat van al die “preventieve” medicatie? Voorbeelden van preventieve medicatie: Vaccinaties (voorzien van Thiomersal en/of aluminium, oorzaak van Alzheimer en autisme)Cholesterolremmers (het bestverkochte medicijn voor gezonde mensen, met diabetes als bijwerking)Kinderaspirine ter voorkoming van hartklachten en bloedvatproblemen (werkzame stof via de apo-theek ongeveer € 4.000 per Kg, kostprijs hooguit € 30,= per kilo)Reisvaccinaties 8. Uit wetenschappelijk onderzoek blijkt, dat de overlevingstijd tussen de ontdekking van kanker en het sterven een relatie te zien geeft. Mensen die NIET worden behandeld met chemotherapie leven gemiddeld 4 maal langer danmensen die wel worden behandeld. De gemiddelde prijs van een kankerbehandeling in de USA is $ 375.000,=.
9. De middelen voor de chemotherapie worden geleverd in infuuszakken van een halve liter. Meestal gebruikt men slechts 150—200 cc. De rest wordt weggegooid. Kosten per halve liter ongeveer € 650,=. Opmerking van deindustrie bij navraag over dit gedrag:”Er is geen vraag naar kleinere verpakkingen.” Conclusie
Miljardenbesparingen liggen voor het oprapen, als we eens anders kijken naar de gezondheidszorg. Jaarlijks ster-
ven in Nederland ongeveer 7000 mensen onnodig aan medisch handelen en het voorschrijven van medicijnen*).
Stijgende kosten en verminderde resultaten, wie stopt deze negatieve spiraal? In 2008 zijn er 425 nieuwe medicij-
nen geregistreerd voor vergoeding door de verzekering. Bij analyse bleken het slecht 12 echt nieuwe te zijn, de
rest bestond uit andere namen, andere doseringen, nieuwe verpakkingen en bovenal véél hogere prijzen.
De overheidsorganen die zich bezighouden met goedkeuringen van medische middelen en methoden, hebbenvaak financiële banden met de industrie. Neem bv. De Gezondheidsraad, een instituut bestaande uit 185 professo-ren, die voor onderzoeken (vrijwel) altijd afhankelijk zijn van fondsen uit de industrie. De besluiten van deze raadzijn dan ook niet vrij van belangen (zie bv. Mexicaanse griep en inkoop van veel te veel vaccins).
Welke politicus durft het gezonde verstand weer voorop te zetten en vermindert het lijden van de bevolking, zowelin medisch als in financieel opzicht? *) rapport van de Nederlandse Inspectie voor de Gezondheidszorg 2008 Relaties tussen ziekten
Genezen medicijnen en chemicaliën of veroorzaken ze ziekten? Gebruiksaanwijzing: Een pijl geeft een
relatie aan, oorzaak—gevolg. Een dubbele
Doodsoorzaken in de USA:
pijl is een wederzijdse relatie met een zelf- Nr. 1 Medisch handelen
versterkend effect. Ref verwijst naar een Nr. 2 Hart- en vaatziekten
Nr. 3 Kanker
Stress veroorzaakt een 3-voudiggebruik van vitaminen en mineralen.
Tekort aan vitaminen en mineralen leidt tot depressie. Depressie leidt tot antidepressiva en die leiden weer tot diabetes en kanker en Zelfmoord
Hart– en
Diabetes
vaatziekten
diabetes en kankerZie: wetenschappelijkonderzoek Depressie
Hoe verdedigt en vergroot de industrie haar belang?
Blokkeren onderzoek naar veilige alternatieven
Juridisch ondersteunen van:
sinds 1992 EU blokkade op goedkeuring van Stevia, een veilige suikervervanger, pas 2010 OK bevonden Verbieden grote delen van homeopathie.
Verbieden van vitaminen en mineralen, samen met de WTO, de wereld handelsorganisatie. (Codex alimenta- rius, waarvoor de basis is gelegd door de Nazi’s) Wettelijk verbieden van rode rijst in de USA, bekend Verbieden op Europees niveau van Kava Kava, het Ondersteuning van belangengroepen inde juridische strijd om een geneesmid- Financieel ondersteunen van:
del vergoed te krijgen door de verzeke-raar (zie processen rondom Strattera, Patientengroepen zoals bv Stichting Balans voor ADHD Ondersteuning van Vereniging tegen de Kwakzalverij van Ritalin kost € 11.900,= per kilo. De Opzetten en ondersteunen van internet zelfhulpgroepen Verplichte nascholing van artsen en assistentes en het fêteren van deze mensen, om loyaliteit te “kopen” Studie en studieboeken voor medische opleidingen komen vaak tot stand met subsidie / hulp van de industrie Televisieseries, waarin medicatie of ziekten worden aan-geprezen Televisiezenders die reclameboodschappen voor ziektenen aandoeningen tegen betaling uitzenden, bv Beïnvloeding van:
Kranten en tijdschriften, door economi-
sche druk ivm advertentiebudget.
Maken televisieseries (ziekenhuisseries
komen met dit soort budgetten tot stand)
Wetenschappelijk onderzoek, meestal is
Financieren van politieke partijen en personen:
in het contract tussen industrie en universi-teit de clausule opgenomen dat onwelgeval-lige informatie mag worden geschrapt uit de resultaten. (Prof. Dr. Dehue, medische Brussel, Washington, Londen, Den Haag, Berlijn etc Schrijven van artikelen en maken van docu- Teneinde een aantal zaken voor elkaar te krijgen, zoals: mentaires om een ziekte te promoten die
verplichte vaccinatie (Is al vastgelegd in WHO overeenkomst)
Verplichte medicatie (bv gebruik van chemo bij kanker in Bel-
Uitvinden van psychiatrische ziekten. In
gië al bij wet verplicht, terwijl uit onderzoek blijkt dat het slechts de afgelopen 50 jaar zijn er een paar hon- Verbieden informatisering over voeding en “genezende”
effecten van componenten daarin (bv Calcium in melk). Zie
reglementen van Koag.Kag in NL, Wetgeving realiseren waarin aansprakelijkheid van de farma-
opkopen van bedrijven die men weg wil hebben. Zie
ceutische fabrikanten wordt uitgesloten. (Is in de USA reeds het de verkoop hausse van de afgelopen jaren als het geval en in de EU rond de vaccinaties eveneens) gaat om producenten van vitaminen en mineralen. En Pogingen om alternatieve therapie te verbieden vanwege de
let op wat gaat gebeuren in de komende jaren.
zogenaamde gevaarlijke toestanden.
Streven naar verplicht medicaliseren van psychische zieken
Welke politici zitten in de raad van commissarissen en de raad
van bestuur van deze ondernemingen?
Bovenstaande voorbeelden zijn slechts het topje van de ijsberg Referenties
Ref 1: Verband tussen kanker & diabetes type II

Ref 2: Verband tussen diabetes & depressie & zelfmoord
verdubbelen-risico-op-zelfmoord-bij-jongeren.dhtml

Ref 3: Statines als oorzaak van diabetes
(bijsluiter Lipitor, bijwerkingen: te hoog of te laag bloed-
suiker & ontsteking pancreas)
(Cholesterolverlagers als oorzaak van kanker,
1500% hogere kans op borstkanker)

Ref 4: Antidepressiva als oorzaak van kanker

Ref 5: Lager cholesterol verlaagt Vitamine D
Vitamine D wordt door het lichaam onder invloed van zonlicht aangemaakt uit cholesterol. Minder choleste-
rol is dus minder Vitamine D. Minder vitaminen D is botproblemen, zoals reuma, osteoporose e.d.
Ref 6: Verband tussen gebruik anticonceptiepil & kanker

Ref 7: Verband tussen gebruik van diverse medicijnen, kanker & diabetes
Zoek op bijsluiters van de medicatie of ga naar
Ref 8: Verband tussen diabetes & hart– en vaatziekten
tabid/660/language/en-US/Default.aspx
(bijsluiter Lipitor, bijwerkingen: Diabetes, in de bijsluter
genoemd als: te hoog of te laag bloedsuiker & ontsteking pancreas)
Ref 9: Verband tussen te laag cholesterol & het ontstaan van kanker
,2933,290500,00.html

Source: http://www.scio-indigo.nl/downloads/alles_is_economie.pdf

Nefrologia

Ministero dell Istruzione, dell Università e della Ricerca 1. Nella sindrome nefrosica è probabile che la calcemia sia:B nella macula densaC* nella parete della arteriola afferenteB* l'endotelio glomerulareC la capsula di Bowman3. Il trattamento dialitico si inizia quandi il filtrato glomerulare:B* è inferiore a 10 ml/minC è inferiore a 20 ml/min12. La equazione di Nernst mette in rel

bhvs.org.uk

Antibiotic prophylaxis of endocarditis: the rest of the world and NICE John B Chambers1, David Shanson2, Roger Hall3, John Pepper4, Graham Venn1 On behalf of the British Valve Group 1 Cardiothoracic Centre, Guy’s and St Thomas’ Hospitals, London, UK3 Department of Cardiology, University of East Anglia, UK2 Department of Medical Microbiology, Great Ormond Street4 Cardiac Surgery,

Copyright © 2010-2014 Online pdf catalog